Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ENG4
Poenggrenser 2023:
  • 48.30 (primær)
  • 45.80 (ordinær)
Studieplasser: 22
Søknadskode (SO): 192484

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

18. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Internasjonale miljø- og utviklingsstudier?

  • Fordi du er interessert i verdens fattigdom og urettferdighet.
  • Fordi du vil forstå hvordan miljø, kultur, handel og politikk påvirker utvikling.
  • Fordi du vil være med å løse klimaendringene.
  • Fordi du ønsker kompetanse til å bidra med lokale og globale løsninger.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier er et interdisiplinært fagområde som søker å utvikle grunnleggende kunnskaper innenfor ulike samfunnsvitenskapelige disipliner som økonomi, ressursforvaltning og økologi, og å analysere utviklingsspørsmål på en tverrfaglig måte.

Studentene oppfordres til å undersøke samfunnsmessige og miljømessige endringer i et historisk, komparativt og globalt perspektiv.

Graden gir et godt grunnlag for videre studier innenfor områder som utviklingsstudier, miljøstudier, internasjonale relasjoner, agroøkologi eller ressursforvaltning ved NMBU eller ved andre universiteter i Norge eller i utlandet. Bachelorgraden gir grunnlag for en utdannelse med jobbmuligheter innen offentlig og privat sektor innenfor bistand, miljø og samfunnsutvikling.

Undervisningen foregår på engelsk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor of Science in International
Environment and Development Studies

Alle utdanninger innen