Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 44.10 (primær)
  • 47.60 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

201484

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Bachelorgraden i Globale utviklingsstudier undervises på engelsk og har et internasjonalt studiemiljø.

Studiet passer for deg som har engasjement og interesse for fattigdomsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser sett i en global sammenheng. Studiet ser kritisk på globalisering, urbanisering, migrasjon og internasjonale økonomiske og politiske forhold, og på sammenhenger mellom bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Det vil være fokus på hvorfor ulikheter, konflikter og maktforhold oppstår og opprettholdes, både innad i land i det globale sør og mellom land og regioner.

Gjennom studiet får du kunnskap om og erfaring med internasjonale forhold, samt praksisnær kunnskap. Det får du blant annet gjennom et fire ukers feltkurs til et utviklingsland i andre semester og gjennom gode utvekslingsmuligheter ved anerkjente universiteter i fjerde semester. I siste semester er det lagt opp til et tre måneders feltarbeid i samarbeid med våre partneruniversiteter i Uganda, Indonesia eller Sri Lanka. Feltarbeidet kan også utføres i Norge.

Hva lærer du?

Vi diskuterer og analyserer grunner til at noen land er rike og noen er fattige, og hva som kan fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i utviklingsarbeidet i fattige land, og hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt. I feltarbeidet lærer du å samle inn data som vil danne grunnlaget for bacheloroppgaven din.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utviklingsstudier