Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 36.50 (primær)
  • 41.70 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 201484

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Bachelorgraden i Globale utviklingsstudier undervises på engelsk og har et internasjonalt studiemiljø.

Studiet passer for deg som har engasjement og interesse for fattigdomsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser sett i en global sammenheng. Studiet ser kritisk på globalisering, urbanisering, migrasjon og internasjonale økonomiske og politiske forhold, og på sammenhenger mellom bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Det vil være fokus på hvorfor ulikheter, konflikter og maktforhold oppstår og opprettholdes, både innad i land i det globale sør og mellom land og regioner.

Gjennom studiet får du kunnskap om og erfaring med internasjonale forhold, samt praksisnær kunnskap. Det får du blant annet gjennom et fire ukers feltkurs til et utviklingsland i andre semester og gjennom gode utvekslingsmuligheter ved anerkjente universiteter i fjerde semester. I siste semester er det lagt opp til et tre måneders feltarbeid i samarbeid med våre partneruniversiteter i Uganda, Indonesia eller Sri Lanka. Feltarbeidet kan også utføres i Norge.

Hva lærer du?

Vi diskuterer og analyserer grunner til at noen land er rike og noen er fattige, og hva som kan fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i utviklingsarbeidet i fattige land, og hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt. I feltarbeidet lærer du å samle inn data som vil danne grunnlaget for bacheloroppgaven din.

I andre studieår kan du velge blant ulike studier som bredde. Et av tilbudene er breddepakken «Sustainable Transformation», som handler om betydningen av bærekraft og hvordan vi kan få til bærekraftig utvikling på tvers i samfunnet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i globale utviklingsstudier

Alle utdanninger innen