Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254367
Kristiansand
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254789
Kristiansand
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Nettbasert: Ja
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254654

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

4. februar 2024.

Om studiet

Ta et årsstudium i interkulturell kompetanse i Bergen og få grunnleggende fagkunnskap innenfor områdene kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon.

Studiet fokuserer også på misjon, bistand, utdanning og helse i den tredje verden. Den teoretiske kunnskapen blir kombinert med en studietur til Afrika, Asia, Latin-Amerika eller det flerkulturelle Norge.
Slik får du muligheten til å bruke teorien i praksis og får god innsikt i både egen og andres kultur.

 

Studiets oppbygging

I årsstudiet velger du ett av fem ulike fokusområder hvor du gjennom fører et etnografisk feltarbeid.

På den fire til fem uker lange studieturen til et annet kontinent får du førstehånds kjennskap til landets kultur og religion. Du velger mellom Kina, Madagaskar, Den Dominikanske Republikk, Det flerkulturelle Norge og Øst-Afrika(Kristiansand).

Undervisningsopplegg

Studiet kombinerer teoretisk kunnskap med fem ukers studietur/feltarbeid i fordypningsområdet.

Opptaksinformasjon

Opptak gjennom Samordna Opptak

Læringsutbytte

Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.

Anbefalt forhåndskunnskap

En god del litteratur og forelesninger er på engelsk. Det er derfor en fordel med gode engelskkunnskaper. Det er også en fordel med noe kunnskaper i spansk for de som skal reise til Latin-Amerika.

Det er tilbud om språkundervisning i forkant av studieturene.

Det forutsettes stabil og god fysisk og psykisk helse for å delta på studieturene.

Karrieremuligheter

Studiet gir kunnskap og innsikt som er nyttig i yrker som for eksempel lærer, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeid eller arbeid med flyktninger og innvandrere.

Utveksling

4-5 uker lang studietur for de utenlandske fokusområdene.

Alle utdanninger innen