Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 39.50 (primær)
  • 44.00 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

201247

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Fra høsten 2019 blir årsstudiet og bachelorgraden i utviklingsstudier undervist på engelsk med norske og internasjonale studenter.

På utviklingsstudiet diskuterer og analyserer vi grunner til at noen land er rike og noen fattige, og hva det er som er med på å fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i forhold til utvikling i fattige land, og om hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt.

I vårsemesteret får du mulighet til å dra på et fire ukers feltkurs til et utviklingsland hvor du får besøke ulike organisasjoner og bedrifter og hvor du får oppleve å bo hjemme hos en lokal familie noen dager. På feltkurset vil du kunne se sammenhengen mellom teori og utviklingspraksis. Feltkurset har de siste årene vært i Uganda, Bolivia eller Sri Lanka.

Hva lærer du?

Du lærer om globale utviklingsspørsmål med fokus på fattigdom, økonomisk vekst, sosial, kulturell og politisk endring. Du får kunnskap om forbindelsene mellom makt, bistand og konflikt og hvilke forhold som skaper og vedlikeholder forskjeller i sosial og økonomisk utvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Utviklingsstudiet