Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 41.00 (primær)
  • 44.10 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 201247

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

14. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

På utviklingsstudiet diskuterer og analyserer vi grunner til at noen land er rike og noen fattige, og hva det er som er med på å fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i forhold til utvikling i fattige land, og om hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt.

I vårsemesteret får du mulighet til å dra på et fire ukers feltkurs til et utviklingsland hvor du får besøke ulike organisasjoner og bedrifter og hvor du får oppleve å bo hjemme hos en lokal familie noen dager. På feltkurset vil du kunne se sammenhengen mellom teori og utviklingspraksis. Feltkurset har de siste årene vært i Uganda, Bolivia eller Sri Lanka.

Hva lærer du?

Du lærer om globale utviklingsspørsmål med fokus på fattigdom, økonomisk vekst, sosial, kulturell og politisk endring. Du får kunnskap om forbindelsene mellom makt, bistand og konflikt og hvilke forhold som skaper og vedlikeholder forskjeller i sosial og økonomisk utvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Utviklingsstudiet