Nøkkelinformasjon

Fagretning teknologi- og industrifag (tidligere TIP - teknikk og industriell produksjon) gir kunnskaper om alt fra stort, tungt roterende maskineri til avanserte styringssystemer enten disse er basert på hydraulikk eller elektronikk.

Gjennom utdanningene får du kjennskap og forståelse for ulike bransjestandarder, og god innsikt i de internasjonale standarder og sertifiseringsprosedyrer på områder som spenner fra håndfaste teknologikrav til næringsetikk. Kunnskaper om kvalitetssikring, økonomi og administrasjon vil gi deg innsikt i bedriftens plass i samfunnet.

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av lovpålagte krav som for eksempel gjennom arbeidsmiljøloven og HMS-forskrifter, og at grunnlaget for varige, lønnsomme arbeidsplasser kan sikres. 

Fagretningen teknologi- og industrifag omfatter blant annet fordypningene:

Utdanninger

Viser 31 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Bilteknikk, nettbasert Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken
Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter Fagskolestudium Fagskolen Vestfold og Telemark
DAK2, 3D-modellering innan maskinteknikk Fagskolestudium Fagskulen Vestland
Industriell digitalisering, heltid Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken
Industriell digitalisering, heltid Høyere fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Industriell digitalisering, nettbasert Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken
Industriell digitalisering, nettbasert med samlinger Høyere fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Industriell teknologiledelse, heltid Høyere fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Industriell teknologiledelse, nettbasert med samlinger Høyere fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Kompositt og polymer, heltid Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken
Kompositt og polymer, nettbasert Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken
Kulde- og varmepumpeteknikk Høyere fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Maskinteknikk Høyere fagskolegrad Fagskolen Vestfold og Telemark
Maskinteknikk Høyere fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Maskinteknikk Høyere fagskolegrad Fagskulen Vestland
Maskinteknikk - nettstøttet studium med samlinger Høyere fagskolegrad Fagskulen Vestland
Maskinteknikk med ISO-fag Høyere fagskolegrad Fagskulen Vestland
Maskinteknikk, deltid Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken
Maskinteknikk, heltid Høyere fagskolegrad Fagskolen i Viken
Maskinteknikk, heltid Høyere fagskolegrad Fagskolen Møre og Romsdal

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, møbel og innredning, toårig (558303)
 • Fagskoleutdanning, energi- og varmepumpeteknikk, ettårig (555126)
 • Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig (555121)
 • Fagskoleutdanning, mekatronikk, toårig (555124)
 • Fagskoleutdanning, bilteknikk, toårig (555219)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig (555222)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig (555221)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig (555223)
 • Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, toårig (555224)
 • Fagskoleutdanning, fagtekniker – hydraulikk, 9 måneder (555227)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisering (tidligere mekanisk automatisering), toårig (555903)
 • Fagskoleutdanning, robotteknologi og digital produksjon for industrien, toårig (555901)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisering, toårig (555135)
 • Fagskoleutdanning, kompositt og polymer, toårig (558305)
 • Fagskoleutdanning, kompositt- og plastbearbeding, toårig (558306)
 • Fagskoleutdanning, håndtering av farlig avfall og miljøgifter, halvårig (551404)