Nøkkelinformasjon

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Du lærer å kommunisere på tegnspråk og hvordan bli tegnspråktolk. I tillegg lærer du om døves historie og kultur. 

Utdanninger

Viser 3 utdanninger
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Norsk tegnspråk - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet OSLMTT Alle Alle
Tegnspråk og tolking Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
  • Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
  • Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)
  • Tolkeutdanning, lavere nivå (611604)
  • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
  • Bachelor, tolking i offentlig sektor, treårig (611614)

Relevante yrker