Nøkkelinformasjon

En utdanning i samfunnsplanlegging og arealplanlegging gir deg innsikt i hvordan samfunnet endres, og verktøy til å planlegge og styre utviklingen i en bærekraftig og ønsket retning.

Utdanningen er tverrfaglig og knytter sammen fag som samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap. Du får kompetanse i problemstillinger som er særegne for mindre lokalsamfunn, storbyer, nasjonalt og internasjonalt arbeid. 

Utdanninger

Det er 20 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Trukket Trukket
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.00 41.70
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
By- og regionplanlegging Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 47.80 57.40
Byplanlegging - Master Master og høyere Universitetet i Stavanger
Byplanlegging - master i teknologi, 5.årig Master og høyere Universitetet i Stavanger SIVING Alle Alle
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 43.10 54.20
Eiendom Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 45.70 53.60
Eiendomsutvikling Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Fysisk planlegging - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Global utvikling og samfunnsplanlegging, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Master i smart mobilitet og urban analyse Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master in Community Development and Social Innovation Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Nordic Urban Planning - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samfunn og utviklingsarbeid Årsenhet og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 42.60 55.50
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 37.00 44.30
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse (833105)
 • Master, fysisk planlegging, toårig (757110)
 • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig (757902)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, by- og regionplanlegging, femårig (739916)
 • Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig (733113)
 • Master, samfunnsplanlegging, toårig (731109)
 • Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning (731110)
 • Fysisk planlegging, lavere nivå (657101)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig (631103)
 • Samfunnsplanlegging, lavere nivå (631107)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)