Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Matteknologi inneholder fag som matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og produktutvikling. I matvitenskap lærer om matkjemi, ernæring, råvarer fremstillingsmetoder og hygiene.

Utdanninger

Det finnes 4 utdanninger innen dette feltet.