Nøkkelinformasjon

Matteknologi inneholder fag som matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og produktutvikling. I matvitenskap lærer om matkjemi, ernæring, råvarer fremstillingsmetoder og hygiene.

Utdanninger

Det finnes 2 utdanninger innen dette feltet.

  • Master, mat og teknologi, toårig (758105)
  • Master, matvitenskap, toårig (758102)
  • Bachelor, matvitenskap, treårig (658107)
  • Bachelor, næringsmiddelteknologi, treårig (658106)