Nøkkelinformasjon

Du lærer å utvikle produkter og produksjonsutstyr, og å styre produksjonsprosesser.

I løpet av utdanningen lærer du om de grunnleggende maskinfagene. Emner som mekanikk, maskindeler, teknisk varmelære, konstruksjonsteknikk og oljehydraulikk er vanlig. I tillegg kombineres dette med fag som data, kjemi, fysikk, matematikk og statistikk.

Det tilbys flere ulike studieretninger innen mekaniske fag og du kan velge å fordype deg for eksempel innen maskinteknikk, produkt- og industriell design, produksjons- eller prosessteknologi.

Ingeniørutdanninger innen mekaniske fag er en treårig bachelorgrad i ingeniørfag.

Se også: bygg og anlegginformasjons- og datateknologielektrofagkjemi og bioteknologibioingeniør

Utdanninger

Viser 64 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ingeniørfag, maskiningeniør – Konstruksjonsteknikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge HING Alle Alle
Ingeniørfag, maskiningeniør – Konstruksjonsteknikk Y-vei Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktdesign Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge HING Alle Alle
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktdesign Y-vei Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktutvikling Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge HING Alle Alle
Ingeniørfag, maskiningeniør – Produktutvikling Y-vei Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørutdanning (tre-terminsordning) - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet
Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Master og høyere Universitetet i Stavanger
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 54.00 54.10
Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Master og høyere Universitetet i Stavanger
Marine Technology (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Marinteknikk Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Marinteknisk drift – maskinist Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge MARTE Alle Alle
Marinteknisk drift – maskinist (y-vei) Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Maskin - bachelor i ingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger HING Alle Alle
Maskin- og energiteknologi Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2
Maskin, ingeniør - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Ingeniør, maskin, Alta/Narvik HING Alle Alle
Ingeniør, maskin, Mo i Rana HING Alle Alle
Maskin, ingeniør - bachelor (3-semester) Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Mekaniske fag (8552)
  • Master, teknologi, system engineering, toårig (755901)
  • Mekaniske fag (7552)
  • Bachelor, ingeniørfag, elektro, mekaniske og maskinfag, treårig (655902)
  • Mekaniske fag (6552)
  • Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, teknologiske fag, treårig (623406)
  • Yrkesfaglærerutdanning, mekaniske fag, treårig (623403)

Relevante yrker