Nøkkelinformasjon

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Etter lektorutdanningen kan du jobbe som lærer på videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Utdanninger

Det er 26 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Master i fagdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 49.00 51.40
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 50.80 54.00
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 52.50 56.70
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆREAL 52.30 52.70
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 54.10 56.30
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Norges idrettshøgskole LÆRER 48.00 52.80
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
Lektorutdanning for trinn 8-13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag
Lektor, 8.-13. trinn, realfag
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk
Lektor, 8.-13. trinn, fransk
Lektor, 8.-13. trinn, spansk
Lektor, 8.-13. trinn, tysk
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, historie
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap
Lektorutdanning med master i nordisk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆREA2 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorutdanning med master i sosiologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 48.50 49.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig (723111)
 • Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig (723110)
 • Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig (723113)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året (723101)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig (723903)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (723599)