Lektorutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Masterprogrammene utdanner lærere til videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Varighet

5 år

Opptakskrav

Spesielle krav eller lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Historieutdanninger › Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • ... › Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre › Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • ... › Humaniora og estetikk, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • ... › Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger › Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • ... › Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre › Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master, 5 år MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Lektorprogrammet (master - 5 år) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA446.551.0
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfagLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRMA443.348.0
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, NarvikLÆREA2
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, TromsøLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår LÆRMA450.850.6
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.8
 • 51.6
Lektorutdanning i historie Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.6
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.9
Lektorutdanning i norsk Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.3
 • 53.3
Lektorutdanning i samfunnsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.1
 • 55.7
Lektorutdanning i språkfag Master, 5 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinnLÆRMA449.251.1
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinnLÆRMA449.149.5
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Master, 5 år Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, tyskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, spanskLÆRMA4
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA449.353.1
Lektor, 8.-13. trinn, fransk LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning med master i nordisk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Master i realfagenes didaktikk Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historiedidaktikk - masterstudium - deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master, 5 år MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Lektorprogrammet (master - 5 år) Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfagLÆRMA449.654.3
Lektor, 8.-13. trinn, realfagLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråkLÆRMA446.849.0
Lektor, 8.-13. trinn, nordiskLÆRMA443.348.0
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRMA446.551.0
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fagLÆRMA441.741.8
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, NarvikLÆREA2
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, TromsøLÆREA2AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieårLÆRMA450.850.6
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår LÆRMA451.553.1
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 48.8
 • 51.6
Lektorutdanning i historie Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.6
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.8
 • 55.9
Lektorutdanning i norsk Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - LUR Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.3
 • 53.3
Lektorutdanning i samfunnsfag Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 52.1
 • 55.7
Lektorutdanning i språkfag Master, 5 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinnLÆRMA449.251.1
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinnLÆRMA449.149.5
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Master, 5 år Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, tyskLÆRMA4AlleAlle
Lektor, 8.-13. trinn, spanskLÆRMA4
Lektor, 8.-13. trinn, engelskLÆRMA449.353.1
Lektor, 8.-13. trinn, fransk LÆRMA4AlleAlle
Lektorutdanning med master i nordisk Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Master i realfagenes didaktikk Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak