Nøkkelinformasjon

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Masterprogrammene utdanner lærere til videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Utdanninger

Det finnes 40 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektor i realfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet LÆREA2 Alle Alle
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master, 5 år MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen LÆREA2 Alle Alle
Lektorprogrammet Master, 5 år Universitetet i Oslo LÆRMA4 46.50 51.00
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag LÆRMA4 41.70 41.80
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Alle Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår LÆREAL 41.10 44.20
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår LÆREAL 40.20 48.00
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår LÆRMA4 43.50 41.40
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår LÆRMA4 51.50 53.10
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår LÆRMA4 49.00 51.90
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår LÆRMA4 51.50 53.30
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår LÆRMA4 52.30 53.80
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår LÆRMA4 50.80 50.60
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår LÆRMA4 49.60 51.80
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 48.80 51.60
Lektorutdanning i historie Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 50.80 55.60

 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)