Nøkkelinformasjon

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Masterprogrammene utdanner lærere til videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Utdanninger

Det finnes 48 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fagdidaktikk for lærere - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektor i realfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Narvik LÆREA2 Nytt Nytt
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 43.70 43.20
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master, 5 år MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen LÆREA2 Alle Alle
Lektorprogrammet Master, 5 år Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRMA4 46.40 49.30
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag LÆRMA4 50.00 55.00
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Alle Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREAL Alle Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår LÆREAL Alle Alle
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår LÆREAL Alle 42.20
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår LÆRMA4 50.50 53.90
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår LÆRMA4 49.00 51.80
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår LÆRMA4 49.50 53.20

 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig (723111)
 • Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig (723110)
 • Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig (723113)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året (723101)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig (723903)