Nøkkelinformasjon

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Masterprogrammene utdanner lærere til videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Utdanninger

Det er 29 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fagdidaktikk for lærere - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Lektor i realfag trinn 8-13 - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Narvik LÆREA2 Trukket Trukket
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master og høyere MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master og høyere Universitetet i Bergen LÆREA2 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorprogrammet Master og høyere Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRMA4 44.10 48.00
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag LÆRMA4 49.60 55.50
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning for trinn 8-13 Master og høyere Universitetet i Stavanger
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREAL Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master og høyere Universitetet i Agder
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår LÆRMA4 49.10 48.00
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår LÆRMA4 50.50 54.40
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår LÆREAL Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår LÆRMA4 45.50 48.40
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår LÆRMA4 46.50 48.00
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår LÆRMA4 51.90 52.80
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår LÆRMA4 50.80 53.60
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår LÆREAL Alle Alle
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 49.00 51.40
Lektorutdanning i historie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 50.80 54.00
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 52.50 56.70
Lektorutdanning i norsk Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i realfag - LUR Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet LÆREAL Alle Alle
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆREAL 52.30 52.70
Lektorutdanning i samfunnsfag Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 54.10 56.30
Lektorutdanning i språkfag Master og høyere Høgskolen i Innlandet LÆRMA4 Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig (723111)
 • Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig (723110)
 • Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig (723113)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året (723101)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig (723903)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (723599)