Landbruksfag og naturbruk

favoritt ikon

Fagskole

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/ svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Fiske og havbruk, andre › Fagskoleutdanning, akvakultur, toårig (571902)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, ettårig (579914)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, ettårig (579908)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, melkeproduksjon og driftsledelse, ettårig (579917)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, ettårig (579915)
 • ... › Primærnæringsfag, andre › Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer, ettårig (579913)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig (541147)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Grovfôrbasert husdyrprod., nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kornprod. og driftsledelse, deltid Fagskole Chr. Thams fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Melkeprod. og driftsledelse, deltid Fagskole Chr. Thams fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur-og kulturbasert entreprenør 1år, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Planteprod./driftsledelse, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, Hvam vgs. Lokalt opptak Lokalt opptak
Sauehold og lokal foredling, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, Nome vgs. Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Grovfôrbasert husdyrprod., nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, Storsteigen vgs.
 • Fagskolen Innlandet
Kornprod. og driftsledelse, deltid
 • Chr. Thams fagskole
Melkeprod. og driftsledelse, deltid
 • Chr. Thams fagskole
Natur-og kulturbasert entreprenør 1år, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
 • Fagskolen Innlandet
Planteprod./driftsledelse, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
 • Fagskolen Innlandet
Sauehold og lokal foredling, nettbasert
 • Fagskolen Innlandet, Nome vgs.
 • Fagskolen Innlandet