Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanninger innen jordbruk, husdyrhold, havbruk og akvakultur.

Utdanninger

Det er 15 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode
Driftsleder havbruk Fagskole, Fagskolegrad Campus BLÅ Fagskole
Driftstekniker Havbruk Fagskole, Fagskolestudium Campus BLÅ Fagskole
Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, nettbasert med samlinger Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, nettbasert med samlinger Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet F-LHB-GRH0001
Grovfôrbasert kjøttproduksjon, nettbasert med samlinger Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet F-LHB-GRF0001
Kornproduksjon og driftsledelse Fagskole, Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole F-LHB-KDR0001
Kvalitetsrevisor i landbruket, nettbasert med samlinger Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Ledelse havbruksoperasjoner Fagskole, Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Ledelse sjøbasert akvakultur Fagskole, Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole F-LHB-LSA0001
Melkeproduksjon og driftsledelse Fagskole, Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole F-LHB-MDR0001
Mjølkeproduksjon med bruk av robotteknologi Fagskole, Fagskolegrad Fagskulen Vestland F-LHB-MRO0001
Natur-og kulturbasert entreprenørskap, nettbasert med samlinger Fagskole, Fagskolestudium Fagskolen Innlandet F-LHB-NKE0001
Planteproduksjon og driftsledelse, nettbasert med samlinger Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet F-LHB-PLL0001
Sauehold og lokal foredling, nettbasert med samlinger Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet F-LHB-SAU0001
Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innan akvakultur Fagskole, Fagskolestudium Fagskulen Vestland F-LHB-VMF0001

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, akvakultur, toårig (571902)
 • Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, ettårig (579914)
 • Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, ettårig (579908)
 • Fagskoleutdanning, melkeproduksjon og driftsledelse, ettårig (579917)
 • Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, ettårig (579915)
 • Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer, ettårig (579913)
 • Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig (541147)
 • Fagskoleutdanning, kvalitetsrevisor i landbruket, ettårig (579924)
 • Fagskoleutdanning, grovfôrbasert kjøttproduksjon, ettårig (579923)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, 1½-årig (579919)
 • Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, ettårig (579912)
 • Fagskoleutdanning, driftsleder havbruk, ettårig (579922)
 • Fagskoleutdanning, melkeproduksjon med bruk av robotteknologi, ettårig (579921)
 • Fagskoleutdanning, omsetning i gartner- og grøntnæringen, halvårig (579920)
 • Fagskoleutdanning, storfehold og driftsledelse, ettårig (579907)
 • Fiske og havbruk, andre (5719)
 • Fiske og havbruk (5711)
 • Fagskoleutdanning, husdyrhold og driftsledelse (579903)
 • Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse (579905)