Informatikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

På studiet får studenten kunnskap om strukturen, driften og anvendelsen av datamaskiner og informasjonssystemer. Informatikk, også kalt computer science, er vitenskapen bak alt av programvare, fra dataprogram, apper og spill, til omfattende IT-systemer, databaser og nettportaler.

Er du interessert i utdanninger innen IT- og datateknologi? Se også utdanningsbeskrivelsen for dataingeniør, data- og informasjonssikkerhet og informasjons- og datateknologi.

Varighet

Bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kan det kreves realfagskombinasjoner. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Informasjons- og datateknologi › Dr.scient.-utdanning, informatikk (854101)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Ph.d.-program, informatikk (854103)
 • ... › Elektro › Ph.d.-program, teknisk kybernetikk (855108)
 • ... › Humanistiske og estetiske fag, andre › Cand.philol.-utdanning, humanistisk informatikk (719905)
 • ... › Biologiske fag, andre › Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig (751915)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Cand.real.-utdanning, informatikk (754101)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Cand.scient.-utdanning, informatikk (754102)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master of Philosophy, informatics, toårig (754104)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master of Science, informatikk, toårig (754111)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, bioinformatikk, toårig (754113)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, helseinformatikk, toårig (754129)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk, 1½-årig (754123)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk, femårig (754116)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk, toårig (754115)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk: digital økonomi og ledelse, toårig (754137)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk: informasjonssikkerhet, toårig (754138)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk: programmering og systemarkitektur, toårig (754134)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk: robotikk og intelligente systemer, toårig (754135)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk: språkteknologi, toårig (754136)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, teknologi, anvendt robotikk, femårig (754139)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, teknologi, informatikk, femårig (754117)
 • ... › Informasjons- og datateknologi, andre › Master, computational science, toårig (754905)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig (759914)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Master, teknologi, kybernetikk og industriell IT, toårig (759926)
 • ... › Elektro › Master, elektronikk, informatikk og teknologi, toårig (755105)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, elektronikkfag, kybernetikk og signalbehandling, toårig (755113)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, teknisk kybernetikk, femårig (755112)
 • ... › Elektro › Master, teknologi, teknisk kybernetikk, toårig (755111)
 • ... › Elektro › Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk (755101)
 • ... › Samfunnsfag og juridiske fag, andre › Cand.polit.-utdanning, forvaltningsinformatikk (739901)
 • ... › Samfunnsfag og juridiske fag, andre › Master, forvaltningsinformatikk, toårig (739909)
 • ... › Geofag, andre › Bachelor, geoinformatikk, treårig (656904)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Bachelor, applied data science, treårig (654132)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Bachelor, informatikk og administrasjon, treårig (654123)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Bachelor, informatikk, treårig (654121)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig (654114)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Høgskolekandidat, informatikk og matematikk, toårig (654119)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Høgskolekandidat, informatikk og matematiske metoder, treårig (654111)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Høgskolekandidat, informatikk, toårig (654109)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Høgskolekandidat, informatikk, treårig (654110)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Informatikk og multimedia, lavere nivå (654113)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Videreutdanning, informatikk (654118)
 • ... › Informasjons- og datateknologi, andre › Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig (654901)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Bachelor, informatikk, matematikk og økonomi, treårig (659931)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Høgskolekandidat, informatikk og økonomi, toårig (659904)
 • ... › Elektro › Bachelor, elektronikk, informatikk og teknologi, treårig (655108)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Bachelor, økonomi og informatikk, treårig (641151)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Høgskolekandidat, økonomi og informatikk, treårig (641116)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Applied Data Science Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Applied Data Science, nettbasert
Applied Data Science
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Bachelor i informasjonsteknologi - Data Science Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 38.6
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
Bachelor i spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerheit Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Science Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi og informatikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 43.6
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsinformatikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, masterprogram Erfaringsbasert master Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Informatikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Informatikk, datamaskinsystemerSIVING46.556.0
Informatikk, helseteknologiSIVINGAlleAlle
Informatikk, cybersikkerhet SIVING
Informatikk: design, bruk, interaksjon Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk: design, bruk, interaksjon Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: digital økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Informatikk: programmering og systemarkitektur Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Informatikk: programmering og systemarkitektur Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Informatikk: språkteknologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: språkteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Ingeniørfag, elektronikkingeniør – Elektronisk systemdesign Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, elektronikkingeniør – Kybernetikk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, elektronikkingeniør – Mikro- og nanoteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 48.5
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 59.4
 • 61.7
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Computer Science Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Computer Science (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation (samlings- og nettbasert), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Applied Data Science Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Applied Data Science
Applied Data Science, nettbasert
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Bachelor i informasjonsteknologi - Data Science Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 38.6
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
Bachelor i spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerheit Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
Elektronikk, informatikk og teknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • 43.6
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Informatikk: design, bruk, interaksjon Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk: digital økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Informatikk: programmering og systemarkitektur Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Informatikk: språkteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Ingeniørfag, elektronikkingeniør – Elektronisk systemdesign Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
Ingeniørfag, elektronikkingeniør – Kybernetikk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag, elektronikkingeniør – Mikro- og nanoteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.3
 • 48.5
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Computational Science Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, informatikk og teknologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forvaltningsinformatikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, masterprogram Erfaringsbasert master Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk, sivilingeniør - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet
Informatikk, datamaskinsystemerSIVING46.556.0
Informatikk, helseteknologiSIVINGAlleAlle
Informatikk, cybersikkerhet SIVING
Informatikk: design, bruk, interaksjon Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: programmering og systemarkitektur Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: språkteknologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 59.4
 • 61.7
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Computer Science Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Computer Science (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation (industrimaster), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science – Industrial IT and Automation (samlings- og nettbasert), deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Datateknologi og informatikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak