Nøkkelinformasjon

Idrettsfag består av mye praksis og praktiske øvelser, i tillegg til teori. Utdanningen gir deg kunnskap, erfaring og innsikt slik at du kan tilpasse idrett og friluftsopplegg for mennesker med ulike forutsetninger.

Med utdanning innen idrett, kan du jobbe som trener, undervise eller ta andre jobber med idrett og aktiviteter.

Idrettsstudier gir forståelse av virkningene av ulike bevegelsesløsninger og av trening, samt samfunnsmessige forhold knyttet til idrett og annen fysisk aktivitet.

Utdanninger

Det er 90 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i idrett - Lillehammer Høgskolen i Innlandet GENS 43.00 42.50
Master i treningsfysiologi Høgskolen i Innlandet
AEB: Personlig trener basis – Bali Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Active Education
AECAPT: Personlig Trener og Kostholdsveileder Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Active Education
AECPT - Personlig trener utdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Active Education
AEF: Personlig trener basis – Florida Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Active Education
AEF: Personlig trener FLORIDA Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Active Education
AEPTB: Årsstudium Personlig Trener - Bali Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Active Education
AEPTF: Årsstudium Personlig Trener - Florida Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Active Education
AES: Personlig trener basis – Spania Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Active Education
Arctic Nature Guide - one year programme Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Arktisk friluftsliv - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet LÆRER 47.40 50.40
Bachelor i friluftsliv Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Norges idrettshøgskole GENS 33.50 47.00
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid Høgskolen i Innlandet IDRHD Alle 43.80
Bachelor i idrett, trening og helse Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i idrettsvitenskap Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi Høgskolen i Innlandet GENS 39.60 40.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Idrettsfag (8681)
 • Idrettsfag (7681)
 • Master of Science, team sport management, toårig (739920)
 • Idrettsfag (6681)
 • Bachelor, idretts- og bevegelsesvitenskap, treårig (668106)
 • Master, idrett/kroppsøving, ettårig (668107)
 • Idrettsfag, andre (6689)
 • Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig (623124)
 • Faglærerutdanning, kroppsøving, toårig (623122)
 • Idrettsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (768999)
 • Master, sport sciences – exercise physiology, toårig (769926)
 • Idrettsfag, andre (7689)
 • Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig (623508)
 • Bachelor, kristendomskunnskap og idrett, treårig (614211)
 • Faglærerutdanning, idrett og kroppsøving, treårig (623105)
 • Idrett, lærerrettet, lavere nivå (623505)
 • Master, idrettsfysioterapi, toårig (765205)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)