Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: IDRHD
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 27
Søknadskode (SO): 209488

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å øke din kompetanse om trenerrollen? Da er dette studiet en unik mulighet for deg, i kombinasjon med trenerjobb eller karriere som utøver. Studiet er nettbasert.

Utdanningen retter seg mot personer som har spesifikk interesse for trenerrollen, som jobber som trener i dag, eller som i fremtiden ønsker å jobbe med prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten. Studiet er tilpasset de som ønsker å ta en ren trenerutdanning og ikke en generell idrettsutdanning.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over fire år, og kjennetegnes av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Dette gjør det spesielt egnet for trenere og/eller utøvere som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen trenerrollen, men ikke har anledning til å studere heltid på studiestedet.  

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis, og gir studentene forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studiet gir trenersertifisering i henhold til trenerløypa til Norges idrettsforbund.

Det kreves stor grad av selvstendighet og modenhet, samt grunnleggende datakunnskap for å gjennomføre studiet. Det forventes en arbeidsinnsats på ca. 30 timer per uke gjennom fire år for å fullføre bachelorprogrammet. Tverrfaglighet og studentaktive læringsformer er viktige prinsipp for undervisningen og trenerpraksis vies mye oppmerksomhet i studieløpet. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere praksistilknytning i studietiden med signert praksiskontrakt med en klubb eller idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav: praksisavtale og attester

Praksiskontrakt som skal lastes opp i søknaden din finner du her:

Kontrakt bokmål

Kontrakt nynorsk

Du får informasjon om krav til hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din. Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 43,8
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Tar du praktisk-pedagogisk utdanning etter fullført studium blir du kvalifisert for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer. 

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på master i kroppsøving og idrettsfag, master i treningsfysiologi og master i folkehelsevitenskap

Utveksling

Høgskolen i Innlandet søker å tilrettelegge for studieopphold i utlandet. Studiet har generelle samarbeidsavtaler om utveksling med et utvalg internasjonale universiteter.

Utveksling må inngå som en del av den faglige virksomheten og kan ha ulik varighet. Alle utenlandsopphold må godkjennes av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested hvis du har spørsmål.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid

Alle utdanninger innen