Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: IDRHD
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209488

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Ønsker du å øke din kompetanse om trenerrollen? Da er dette studiet en unik mulighet for deg. Studiet er nettbasert og kan kombineres med trenerjobb eller egen idrettskarriere.

Studiet retter seg mot personer som har spesifikk interesse for trenerrollen, som jobber som trener i dag, eller som i fremtiden ønsker å jobbe med prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten. Utdanningen er tilpasset deg som ønsker å ta en ren trenerutdanning og ikke en generell utdanning innen idrett.

Bachelor i idrett - spesialsering i trenerrollen, deltid er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over fire år, og kjennetegnes av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Dette gjør det spesielt egnet for trenere og/eller utøvere som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen trenerrollen, men ikke har anledning til å studere heltid på studiestedet.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis, og gir deg som student forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studiet gir trenersertifisering i henhold til trenerløypa til Norges idrettsforbund.

Utdanningen krever stor grad av selvstendighet og modenhet, i tillegg er grunnleggende datakunnskap nødvendig for å gjennomføre studiet. Det forventes en arbeidsinnsats på ca. 30 timer per uke gjennom fire år for å fullføre bachelorprogrammet. Tverrfaglighet og studentaktive læringsformer er viktige prinsipper for undervisningen og trenerpraksis vies mye oppmerksomhet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere praksistilknytning i studietiden med signert praksiskontrakt med en klubb eller idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav: praksisavtale og attester

Praksiskontrakt som skal lastes opp i søknaden din finner du her:

Kontrakt bokmål

Kontrakt nynorsk

Du får informasjon om krav til hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din. Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Tar du praktisk-pedagogisk utdanning etter fullført studium blir du kvalifisert for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer.

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier hos oss og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland.

Ved HINN kan du fortsette på master i kroppsøving og idrett, master i treningsfysiologi og master i folkehelsevitenskap.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet søker å tilrettelegge for studieopphold i utlandet. Studiet har generelle samarbeidsavtaler om utveksling med et utvalg internasjonale universiteter.

Utveksling må inngå som en del av den faglige virksomheten og kan ha ulik varighet. Alle utenlandsopphold må godkjennes av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested hvis du har spørsmål.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid

Alle utdanninger innen