Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

14. desember 2022.

Om studiet

Utdanningen for deg som vil bli en ettertraktet leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.

Er du en motivator med lidenskap for god helse? Med denne utdanningen lærer du å tilrettelegge for morgendagens idrettsglede og bidra til å få mennesker over til en sunnere og mer aktiv livsstil. Studiet lærer deg hva som kreves for å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid. 

Norsk idrett er en kompleks bransje som trenger ledere med kompetanse innen markedsføring, idrettsjuss, bedriftsøkonomi og HMS – på lik linje med andre norske og internasjonale bransjer. Denne etterspurte kompetansen vil en Bachelor i Sport management gi deg.

Undervisningsopplegg

Studiet er laget for å ruste norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid med gode ledere, som vet hva det er å være leder – ikke bare en sjef. Du vil lære om hva som kjennetegner disse sektorene, i tillegg til hvilke muligheter og utfordringer hver av dem møter i fremtiden.

Bachelor i sport management vil gi deg forståelse for den samfunnsbetydningen idrett, folkehelse og frivillig arbeid har, og hvilke hensyn som må tas som leder innenfor dette feltet. 

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Bachelorstudenter på Bachelor i sport management må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Læringsutbytte

Med denne utdanningen lærer du å tilrettelegge for morgendagens idrettsglede og bidra til å få mennesker over til en sunnere og mer aktiv livsstil. Studiet lærer deg hva som kreves for å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.

Du lærer blant annet om: 

  • Bedriftsøkonomi
  • Coaching av individer og grupper
  • Markedsføring og forbrukeratferd 
  • Folkehelse og idrettsjuss

 

Videre studier

 

 

Karrieremuligheter

Etter fullført bachelorgrad vil du ha kunnskapen og ferdighetene som gjør deg i stand til å jobbe med:

  • Idrettslag og foreninger
  • Idrettskretser, idrettsforbund og handikapforbund
  • Frivillige foreninger
  • Interesseorganisasjoner innen helsefremmende arbeid

Utdanningen kan også kvalifisere deg for ulike stillinger innen kommunale og offentlig tjenester, slik som frisklivssentraler eller som aktivitetsleder ved seniorsentre, barnehage eller skolesektoren.

Alle utdanninger innen