Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 5. –10. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 5. –10. trinn.

Du lærer å undervise elever på 5. –10. trinn, og om fagene du skal undervise dem i. Utdanningen legger vekt på grunnleggende ferdigheter, prøvesystemet, klasseledelse og vurdering av elevers læring.

Utdanninger

Det er 18 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/engelsk) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/matematikk) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT 40.70 46.00
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/norsk) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning Master og høyere NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk LÆRALT 49.10 52.20
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk LÆRALT 50.40 52.20
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Drammen Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Notodden Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Porsgrunn Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Vestfold Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 Master og høyere Høgskolen i Innlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder LÆRALT 42.70 42.00
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 Master og høyere Nord universitet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 Master og høyere Nord universitet LÆRALT Alle Alle
Samisk grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn Master og høyere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences LÆALTS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (722199)
  • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, femårig (722106)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå (722999)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622118)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 5.-10. trinn, fireårig (622115)
  • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)
  • Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, fireårig (622113)