Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 90
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 215657

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Som lærer for 5.-10. trinn vil du bidra til at barn og unge oppdager og utvikler egne evner og talent. Du vil engasjere elevene gjennom læring, mestring og trivsel. Som lærer er du en viktig person i unges faglige og personlige utvikling.

Med en lærerutdanning vil du vite hvordan man leder ungdom i læringsprosesser, hvordan man underviser og hvordan man er kontaktlærer. Du vil utvikle solid kunnskap i mange fag, fagdidaktikk og pedagogikk i en inkluderende og mangfoldig skole. Utdanningen er profesjonsnær, forskningsbasert og utviklingsorientert.

Denne masterfordypningen har matematikk som fagfordypning.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen