Nøkkelinformasjon

Du får kunnskap om fagene du skal undervise i, og kompetanse til å overføre denne kunnskapen til elevene i 1.-7. trinn.

Utdanninger

Det finnes 46 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn Bachelor, 4 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn Bachelor, 4 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fjords and Glaciers Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærer for trinn 1-7 - master Master, 5 år OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 42.20 45.90
Grunnskolelærerutdanning Profesjonsstudium NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 45.70 46.20
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Stavanger LÆRMA4 40.80 39.50
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Drammen Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Notodden Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Porsgrunn Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Vestfold Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master, 5 år Høgskolen i Østfold LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder LÆRMA4 44.10 44.40
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 med steinerpedagogikk Master, 5 år Steinerhøyskolen LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. med steinerpedagogikk - master Master, 5 år OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 Alle Alle

  • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, femårig (722105)
  • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, toårig (722108)
  • Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, fireårig (622112)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
  • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)
  • Grunnskolelærerutdanning med kroppsøving, 1.-7. trinn, fireårig (622122)
  • Grunnskolelærerutdanning med engelsk, 1.-7. trinn, fireårig (622121)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 1.-7. trinn, fireårig (622114)