Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 1. –7. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn.

Du lærer å undervise elever på 1. –7. trinn, og om fagene du skal undervise dem i. Utdanningen legger vekt på begynneropplæring og rollen som kontaktlærer.

Utdanninger

Viser 30 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Høgskulen på Vestlandet LÆRALT Alle Alle
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Fjords and Glaciers Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærer for trinn 1-7 - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT 41.50 42.60
Grunnskolelærerutdanning Master og høyere NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRALT 45.00 45.90
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen1.-7. trinn | Bergen Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving LÆRALT 44.30 43.70
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag LÆRALT 41.00 45.30
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 Master og høyere Høgskolen i Innlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold LÆRALT Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, toårig (722108)
  • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, femårig (722105)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
  • Grunnskolelærerutdanning med kroppsøving, 1.-7. trinn, fireårig (622122)
  • Grunnskolelærerutdanning med engelsk, 1.-7. trinn, fireårig (622121)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 1.-7. trinn, fireårig (622114)
  • Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, fireårig (622112)
  • Bachelor, Steinerhøyskolen, lærerutdanning, treårig (622110)
  • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)

Relevante yrker