Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 1. –7. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn.

Du lærer å undervise elever på 1. –7. trinn, og om fagene du skal undervise dem i. Utdanningen legger vekt på begynneropplæring og rollen som kontaktlærer.

Utdanninger

Det er 29 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 45.70 46.10
Fjords and Glaciers Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærer for trinn 1-7 - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 38.80 40.50
Grunnskolelærerutdanning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Drammen Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Notodden Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Porsgrunn Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Vestfold Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Østfold LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder LÆRMA4 41.50 44.20
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 med steinerpedagogikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Steinerhøyskolen LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. med steinerpedagogikk - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning master 1-7 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger
Grunnskolelærerutdanning master 1-7 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, femårig (722105)
  • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, toårig (722108)
  • Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, fireårig (622112)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
  • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)
  • Grunnskolelærerutdanning med kroppsøving, 1.-7. trinn, fireårig (622122)
  • Grunnskolelærerutdanning med engelsk, 1.-7. trinn, fireårig (622121)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 1.-7. trinn, fireårig (622114)
  • Bachelor, Steinerhøyskolen, lærerutdanning, treårig (622110)

Relevante yrker