Nøkkelinformasjon

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

En utdanning innen folkehelse gir kunnskap om hvordan man kan man kan fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold. Man lærer også å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg.

Utdanninger

Det finnes 30 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i folkehelsearbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle 39.70
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 41.50 47.90
Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsearbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 37.00 48.40
Folkehelsevitenskap Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap - deltid Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Health (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefremmende arbeid, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsevitenskap - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
International Community Health Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
International Community Health (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i anvendt folkehelsevitenskap Master, 2 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsefremmende relasjonsarbeid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - empowerment og helsefremmende arbeid Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) (769908)
 • Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig (769920)
 • Master, helsevitenskap, toårig (769915)
 • Bachelor, folkehelsearbeid, treårig (669953)
 • Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig (669948)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Master, international community health, toårig (769918)
 • Ernæring, helse og miljøvern, toårig (669902)
 • Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag (769907)
 • Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig (769921)
 • Master of Science, public health, toårig (769940)