Nøkkelinformasjon

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

På en utdanning innen folkehelse lærer du om hvordan man kan man kan fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold. Man lærer også å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg.

Utdanninger

Det er 24 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i Klinisk helse- og omsorgsvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 41.50 47.90
Master i anvendt folkehelsevitenskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høyskolen Kristiania
Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania
Master i helsevitenskap - empowerment og helsefremmende arbeid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i helsevitenskap - samfunnsernæring Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i helsevitenskap - ergoterapi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Folkehelsearbeid, bachelorprogram Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 37.00 48.40
Global Health (Master's Programme) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Folkehelse - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Folkehelsevitenskap, masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Klinisk helsevitenskap, masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Musikkbasert miljøbehandling Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Folkehelsevitenskap - deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Folkehelsevitenskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Masterprogram i helse og samfunn Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Tverrfaglig helseforskning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
International Community Health Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
International Community Health (master's two years) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) (769908)
 • Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig (769920)
 • Master, helsevitenskap, toårig (769915)
 • Bachelor, folkehelsearbeid, treårig (669953)
 • Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig (669948)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Master, international community health, toårig (769918)
 • Ernæring, helse og miljøvern, toårig (669902)
 • Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag (769907)
 • Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig (769921)
 • Master of Science, public health, toårig (769940)