Nøkkelinformasjon

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

På en utdanning innen folkehelse lærer du om hvordan man kan man kan fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold. Man lærer også å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg.

Utdanninger

Viser 29 utdanninger
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Bachelor i folkehelsearbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania
Folkehelse - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 41.00 47.40
Folkehelsearbeid, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Folkehelsevitenskap Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Folkehelsevitenskap - deltid Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Folkehelsevitenskap, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Global Health (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Helsevitenskap - Masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Hverdagsmestring - helsefremmende og forebyggende arbeid Fagskolegrad AOF Fagskolen
International Community Health Master og høyere Universitetet i Oslo
International Community Health (master's two years) Master og høyere Universitetet i Oslo
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i anvendt folkehelsevitenskap Master og høyere Høyskolen Kristiania
Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master i helsevitenskap - empowerment og helsefremmende arbeid Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i helsevitenskap - ergoterapi Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i helsevitenskap - samfunnsernæring Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) (769908)
 • Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig (769920)
 • Master, helsevitenskap, toårig (769915)
 • Bachelor, folkehelsearbeid, treårig (669953)
 • Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig (669948)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Master, international community health, toårig (769918)
 • Ernæring, helse og miljøvern, toårig (669902)
 • Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag (769907)
 • Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig (769921)
 • Master of Science, public health, toårig (769940)