Nøkkelinformasjon

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Utdanninger

Det er 57 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆREAL 52.30 52.70
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 54.10 56.30
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn
Instruktør klasse S, snøscooter-spesialutdanning 10 stp Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår
Bachelor yrkesfaglærer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfaglærer, elektrofag
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag
Yrkesfaglærer, informasjonsteknologi og medieprod.
Yrkesfaglærer, naturbruk
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag
Yrkesfaglærer, service og samferdsel
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon
Trafikklærer tunge kjøretøy, 30 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Norges idrettshøgskole LÆRER 48.00 52.80
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, Bergen
Faglærer i musikk, Stord
Musikk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Barratt Due musikkinstitutt
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Østfold
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Østfold

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
  • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
  • Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
  • Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
  • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
  • Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
  • Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)