Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Har du fagutdanning og noen år med arbeidserfaring bak deg? Har du lyst til å bruke din kompetanse til å jobbe med ungdom og yrkesfag? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 50 dager praksis i videregående skole og 10 dager praksis på ungdomstrinnet.

PPU-Y ved UiA tilbyr:

 • Samlingsbasert undervisning i utvalgte uker som kan kombineres med jobb
 • Et læringsfellesskap med studenter innenfor en rekke yrkesfag
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler
 • Muligheten for å søke om praksis på egen arbeidsplass i 2. studieår for yrkesfaglærere som allerede er ansatt i skolen.

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektrofag
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • helse- og oppvekstfag
 • håndverk, design og produktutvikling
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • salg, service og reiseliv
 • teknikk og industriell produksjon

UiA tilbyr også PPU som heltidsstudium.

Studiet har krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet.

Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8. – 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene.

Opptakskrav

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleieutdanning eller kunsthøgskole)
 • og minimum to års yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års (120 sp) relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til.

Det er ikke krav om mastergrad for opptak til PPU yrkesfag; dette gjelder bare for PPU allmennfag.

Dokumentasjon

Du må kunne dokumentere opptakskravet du søker på bakgrunn av. Det du dokumenterer avgjør om du er kvalifisert for studiet du søker på eller ikke. Søkere som ikke kan vise at de dekker opptakskravet vil få avslag på søknaden.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag

Alle utdanninger innen