Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vil du bli en dyktig lærer som former fremtidige yrkesutøvere? Da er Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) svaret! Dette studiet gir deg den nødvendige kompetansen for å lykkes som yrkesfaglærer.

PPU-Y deltid strekker seg over to studieår med undervisning i utvalgte uker, slik at det kan kombineres med jobb. Det er ca. 5 undervisningssamlinger per semester, med undervisning mandag-tirsdag. I tillegg kommer totalt 12 uker praksis i skole.

PPU-Y studiet bygger videre på ditt sterke yrkesfaglige fundament. Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis blir du godt forberedt til jobben som yrkesfaglærer. Våre faglærere er engasjert i studentene, kan fagfeltet og vet hva det dreier seg om! Studentaktive læringsformer og varierte undervisningsmetoder gir deg en solid verktøykasse som du selv kan ta med ut i skolen og andre opplæringsarenaer.

I praksisperiodene får du prøve deg som lærer under trygg veiledning. Fordi vi ønsker å tilby deg best mulig kvalitet på praksisopplæringen er det et krav at praksis må avlegges i Agder. UiA har et tett samarbeid med våre partnerskoler, slik at det skal bli sammenheng mellom opplæringen på campus og det du møter i praksis. Hvis du allerede jobber som yrkesfaglærer ved en videregående skole i Agder, kan du søke om å gjennomføre praksis i andre studieår på din egen arbeidsplass.

PPU-Y studiet ruster deg til å takle skolehverdagen, og gir deg muligheten til å hjelpe elevene inn i det yrket du brenner for. Samtidig er den kunnskapen du tilegner deg gjennom studiet også relevant for arbeid utenfor skoleverket, slik som fagskoler, voksenopplæring, eller annen type yrkesfagopplæring.

Studiet tilbys også som heltidsstudium.

Aktuelle yrkesfag

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektro og datateknologi
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • helse- og oppvekstfag
 • håndverk, design og produktutvikling
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • salg, service og reiseliv
 • teknologi og industrifag

Hva lærer du?

PPU-Y studiet gir deg de ferdighetene du trenger for å bli en dyktig yrkesfaglærer.

Gjennom en kombinasjon av pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan skape gode læringsopplevelser for elevene dine. Våre dyktige og engasjerte lærere viser deg spennende metoder for å kunne lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning. Samtidig får du innsikt i teoretiske perspektiver, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Du får også kunnskap om klasseledelse, relasjonsbygging, profesjonsetikk, inkludering og mangfold, blant mye annet.

For å sikre høy kvalitet i studiet, er det krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisningen og 100% tilstedeværelse i praksis.

Utdanningen skal gjøre deg best mulig forberedt til en hverdag i skolen. Samtidig skal den sette deg i stand til å kunne videreutvikle deg som lærer og være del av et større profesjonsfellesskap – slik at du kan utgjøre en positiv forskjell for kommende yrkesfagelever!

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Enten

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (for eksempel sykepleie, elektroingeniør, kunsthøgskole)
 • og minimum to års (tilsvarende 100%) relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års (120 sp) relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års (tilsvarende 100%) relevant yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Les mer om fagkravet for de ulike yrkesfaglige profilene i PPU-Y. Studenter som blir tatt opp på programmet på være forberedt på å undervise både i programfag på VG1 og på aktuell linje på VG2 og evt. VG3. Dette innebærer undervisning på ulike verksted o.l.

Opptakskravene til PPU-Y gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

I noen tilfeller kan det være mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering. Les mer om hvilke betingelser som gjelder. Merk for eksempel at det ikke er mulig å søke om å få realkompetansevurdering av begge de to årene med yrkesteori som kreves for søkere med fagbrev.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag