Danse- og ballettutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen tar for seg ulike typer dans. Du kan for eksempel studere klassisk ballett, moderne dans, hip hop eller folkedans.

Du kan også lære om koreografi, pedagogikk og dansehistorie. Du kan utdannes til å jobbe i dansekompanier og lære hvordan skape din egen arbeidsplass. Etter endt utdanning kan du jobbe som utøvende danser eller som dansepedagog.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og danseferdigheter. Det er vanlig med lokalt opptak med ulike krav og opptaksprøver. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Musikk, dans og drama › Danse- og ballettutdanninger (8153)
  • ... › Musikk, dans og drama › Danse- og ballettutdanninger (5153)
  • ... › Musikk, dans og drama › Danse- og ballettutdanninger (7153)
  • ... › Musikk, dans og drama, andre › Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, høyere nivå (715999)
  • ... › Musikk, dans og drama › Danse- og ballettutdanninger (6153)
  • ... › Musikk, dans og drama › Musikk, dans og drama, andre (6159)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i dans med pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i drama og anvend teater Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i jazzdans Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i klassisk ballett Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i samtidsdans Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorgrad i dansekunst og koreografisk tenkning Bachelor, 3 år Høyskolen for dansekunst Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Studies - Master's Programme Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Dans - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Danselinjen Fagskole Bårdar Akademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dans Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i koreografi Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Music, Communication and Technology - (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spin Off Forstudium i Dans Annen utdanning Spin Off Forstudium i Dans Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i dans med pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i drama og anvend teater Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i jazzdans Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i klassisk ballett Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i samtidsdans Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorgrad i dansekunst og koreografisk tenkning Bachelor, 3 år Høyskolen for dansekunst Lokalt opptak Lokalt opptak
Dans - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Dance Studies - Master's Programme Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dans Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i koreografi Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Music, Communication and Technology - (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Spin Off Forstudium i Dans Annen utdanning Spin Off Forstudium i Dans Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Danselinjen
  • Bårdar Akademiet