Nøkkelinformasjon

Utdanningen tar for seg ulike typer dans. Du kan for eksempel studere klassisk ballett, moderne dans, hiphop eller folkedans.

Du kan også lære om koreografi, pedagogikk og dansehistorie.

Du kan utdannes til å jobbe i dansekompanier og lære hvordan skape din egen arbeidsplass. Etter endt utdanning kan du jobbe som utøvende danser eller som dansepedagog.

Utdanninger

Det er 11 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i drama og anvend teater Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet DRAHVL Alle Alle
Bachelor i klassisk ballett Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i jazzdans Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i samtidsdans Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Master i dans Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i koreografi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i dansekunst Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania
Bachelorgrad i dansekunst og koreografi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen for dansekunst
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dans - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger
Videreutdanning i kirkemusikk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere VID vitenskapelige høgskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Danse- og ballettutdanninger (8153)
  • Danse- og ballettutdanninger (7153)
  • Master, dance knowledge, practice and heritage, toårig (715903)
  • Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, høyere nivå (715999)
  • Danse- og ballettutdanninger (6153)
  • Musikk, dans og drama, andre (6159)
  • Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig (623128)
  • Dans, videreutdanning for lærere (625204)
  • Faglærerutdanning, dans, treårig (623102)
  • Folkedansinstruksjon, lavere nivå (623115)

Relevante yrker