Bibliotekarutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanninger innen arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap gir kompetanse i organisering, lagring og gjenfinning av informasjon, samt litteratur- og kulturformidling.

For å jobbe som bibliotekar kreves godkjent utdannelse i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Som oftest minimum bachelorgrad.

Varighet

Årsstudium tar normalt 1 år, bachelor 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Noen utdanninger har lokalt opptak.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Litteratur- og bibliotekutdanninger › Bibliotekutdanninger (8122)
 • ... › Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre › Litteratur- og bibliotekutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning (812999)
 • ... › Kulturutdanninger › Master, dokumentasjonsvitenskap, toårig (713414)
 • ... › Litteratur- og bibliotekutdanninger › Bibliotekutdanninger (7122)
 • ... › Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre › Litteratur- og bibliotekutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå (712999)
 • ... › Kulturutdanninger › Arkivkunnskap, lavere nivå (613402)
 • ... › Kulturutdanninger › Bachelor, arkiv og dokumentbehandling, treårig (613425)
 • ... › Kulturutdanninger › Bachelor, dokumentasjonsvitenskap, treårig (613421)
 • ... › Litteratur- og bibliotekutdanninger › Bibliotekutdanninger (6122)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkivakademiet - årsstudium Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkivvitenskap - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Arkivvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • 46.8
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • 51.3
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • 42.0
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • 42.1
Styring og ledelse, bibliotek - master Master, 1-1,5 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkivvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • 46.8
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • 42.0
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Skolebibliotekkunnskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • 42.1
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Styring og ledelse, bibliotek - master Master, 1-1,5 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkivakademiet - årsstudium Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkivvitenskap - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Bibliotek- og informasjonsvitenskap - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • Alle
 • 51.3