Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 49.40 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

215085

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Personvern, digitalisering, virksomhetsarkitektur, forvaltning av kulturarven - dette er noe av det du lærer om på bachelor i arkivvitenskap. Dette er også viktige stikkord i dagens digitale informasjonssamfunn hvor behovet for pålitelig informasjon er større enn noen gang og der behovet for nettopp arkivvitenskapelig kompetanse vokser.

Bachelorstudiet gir deg teoretisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig virksomhet. Du vil få god datakunnskap og lære administrative systemer med vekt på digitale arkiv.

Du får kunnskap om hva arkivene betyr for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet, og om regelverket for offentlighet og innsyn. Du lærer hvordan arkivfunksjonen i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte. Som arkivar er rollen din å arkivere dokumentasjon fra samfunnet og bidra til å bevare kulturarven.

 

Opptakskrav