Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 47.60 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 215085

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Personvern, digitalisering, virksomhetsarkitektur og forvaltning av kulturarven er noe av det du lærer på en bachelor i arkivvitenskap.

Som moderne arkivar har du et yrke for fremtiden. Det digitale samfunnet vårt har enorme mengder data og informasjon som skal forvaltes og arkiveres – både for bruk i dag og for fremtiden.

Du vil få god datakunnskap og lære administrative systemer. Arkiv betyr ikke bare papir. Studiet har vekt på digitale arkiv og gir deg teoretisk, metodisk og teknisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i private og offentlige organisasjoner.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.