Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 150
Søknadskode (SO): 215336

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

6. mars 2024.

Om studiet

Biblioteket er en møteplass for samtale, debatt, kultur- og kunnskapsformidling. Som bibliotekar er du både informasjonsarbeider, pedagog og kulturarbeider.

Det første året av studiet gir deg en grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier, metoder og arbeidsmarked. Noen sentrale tema som introduseres er formidling, litteratur- og mediehistorie, kultur- og kunnskapspolitikk, informasjonssøk og kildekritikk. 

De to påfølgende årene kan du velge emner innenfor eller på tvers av to fordypningsområder. Emner innenfor fordypningsområdet "kultur, litteratur og politikk" har humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til formidling av kultur, med særskilt vekt på litteraturen. Emner innenfor fordypningsområdet "informasjonsteknologi, organisering og gjenfinning" berører ulike former for behandling, gjenfinning, vurdering og bruk av informasjon.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

 

Kvalifikasjon/tittel

Bibliotekar

Alle utdanninger innen