Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2022

  • Alle (primær)
  • 38.60 (ordinær)

Studieplasser

120

Søknadskode (SO)

215336

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som biblotekar blir du både kulturarbeider, pedagog og informasjonsarbeider. Du blir del av det moderne biblioteket, som er et viktig samlingssted for kultur- og kunnskapsformidling i samfunnet, debatter og mye mer.

I det første studieåret vil du få en grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier, metoder og arbeidsmarked. Sentrale temaer som introduseres er formidling, litteratur- og mediehistorie, kultur- og kunnskapspolitikk, informasjonssøk og kildekritikk. Det er en praksisperiode på fem uker det første året.

De to neste årene får du velge i emner fra to fordypningsområder. Emner innenfor fordypningsområdet Kultur, litteratur og politikk har humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til formidling av kultur, med særskilt vekt på litteraturen. Emner innenfor fordypningsområdet Informasjonsteknologi, organisering og gjenfinning berører ulike former for behandling, gjenfinning, vurdering og bruk av informasjon. Dette inkluderer emner om metadata, klassifikasjon, databehandling- og analyse, profesjonell søking og bruker- og systeminteraksjon. Avslutningsvis skal du levere en obligatorisk bacheloroppgave.

Bachelor i ibliotek- og informasjonsvitenskap er et heltitsstudium. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det kreves tilstedeværelse under arbeid med og fremføring av arbeidskrav. Studiet har enkelte progresjonskrav.

Opptakskrav

Kvalifikasjon/tittel

Bibliotekar

Alle utdanninger innen