Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Arkiv og dokumentasjon handler om organisering, lagring og gjenfinning av informasjon.

I tillegg lærer man problemstillinger knyttet til blant annet sikkerhet, personvern, tilgjengelighet og digitalisering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Noen utdanninger har lokalt opptak.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år. 

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år. 

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 813402 - Ph.d.-program, dokumentasjonsvitenskap
 • 735906 - Master, dokumentarproduksjon, toårig
 • 713414 - Master, medie- og dokumentasjonsvitenskap, toårig
 • 713401 - Cand.philol.-utdanning, dokumentasjonsvitenskap
 • 613426 - Bachelor, arkivvitenskap, treårig
 • 613425 - Bachelor, arkiv og dokumentbehandling, treårig
 • 613421 - Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig
 • 613403 - Dokumentasjonsvitenskap, lavere nivå
 • 613402 - Arkivkunnskap, lavere nivå

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 813402 - Ph.d.-program, dokumentasjonsvitenskap
 • 735906 - Master, dokumentarproduksjon, toårig
 • 713414 - Master, medie- og dokumentasjonsvitenskap, toårig
 • 713401 - Cand.philol.-utdanning, dokumentasjonsvitenskap
 • 613426 - Bachelor, arkivvitenskap, treårig
 • 613425 - Bachelor, arkiv og dokumentbehandling, treårig
 • 613421 - Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig
 • 613403 - Dokumentasjonsvitenskap, lavere nivå
 • 613402 - Arkivkunnskap, lavere nivå

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, dokumentasjonsvitenskap (813402)
 • Master, dokumentarproduksjon, toårig (735906)
 • Master, medie- og dokumentasjonsvitenskap, toårig (713414)
 • Cand.philol.-utdanning, dokumentasjonsvitenskap (713401)
 • Bachelor, arkivvitenskap, treårig (613426)
 • Bachelor, arkiv og dokumentbehandling, treårig (613425)
 • Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig (613421)
 • Dokumentasjonsvitenskap, lavere nivå (613403)
 • Arkivkunnskap, lavere nivå (613402)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.