Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 51.60 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 215603

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Første studieår av det treårige bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan også tas som et årsstudium.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier, metoder og arbeidsmarked. Noen sentrale temaer som introduseres er formidling, litteratur- og mediehistorie, kultur- og kunnskapspolitikk, informasjonssøk og kildekritikk. Studiet inneholder også en femukers praksisperiode.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen