Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 54.90 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

215603

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Det første studieår av det treårige bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan også tas som et årsstudium.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i bibliotekfaglige teorier, metoder og arbeidsmarked. Noen sentrale temaer som introduseres er formidling, litteratur- og mediehistorie, kultur- og kunnskapspolitikk, informasjonssøk og kildekritikk. Studiet inneholder også en femukers praksisperiode.

Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Tilstedeværelse kreves ved arbeid med og fremføring av flere av arbeidskravene. Studiet har enkelte progresjonskrav.

Dette studiet har en fem ukers praksisperiode lagt til andre semester. Du må gjennomføre praksisukene selv om du kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek.

Opptakskrav

Alle utdanninger innen