Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

186336

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap gir en grunnleggende innføring i organisering, gjenfinning og formidling av dokumenter. Dokumenter omfatter alt fra papir til datafiler og film. Studiet passer for deg som har en bachelorgrad eller mastergrad og som vil kvalifisere deg for en stilling som bibliotekar.

Informasjonssamfunnets utfordringer har gjort studiet av problemstillinger relatert til dokumenter og informasjon stadig mer relevant og viktig for arbeidslivet. Har du allerede en bachelorgrad eller mastergrad og kombinerer dette med årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap, kan studiet kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner. Studiet passer også for deg som ønsker en innføring i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. I løpet av studiet, i siste semester, har du fem uker obligatorisk praksis.

Undervisningsopplegg

Undervisningen består av forelesninger, seminar, praktiske øvelser og arbeidspraksis.

Du blir prøvd i vurderingsformer som semesteroppgave, 1 uke hjemmeeksamen, muntlig eksamen, 6 timer digital hjemmeeksamen og prosjektoppgave. Disse eksamensformene er valgt for å prøve deg i forskjellig typer kunnskap både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger. Videre gir det deg en mulighet til å utvikle din skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille din kunnskap på ulike måter.

Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgave og prosjektoppgave. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 20. april 2022 kl 14.00 for søkere med generell studiekompetanse. Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har

 • kunnskap om bibliotek - historisk og i dag - som organisasjon, samfunnsaktør og formidler av kunnskap og kultur
 • kunnskap om sentrale spørsmål, emner, og teknologi i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

Ferdigheter:

Du kan

 • klassifisere og katalogisere dokumenter etter utvalgte arkiv- og klassifikasjonssystem
 • anvende relevante faglige kunnskaper på teoretiske problemstillinger og i praktisk arbeid innen bibliotek- og informasjonsvirksomhet
 • oppdatere din egen kompetanse på fagfeltet

Kompetanse:

Du kan

 • planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter i tilknytning til praksisfeltet
 • formidle faglige vurderinger skriftlig og muntlig
 • tilpasse virksomheten til brukergruppers behov
 • benytte relevant teori- og forskningsmetode til analyse av informasjonsfaglig virksomhet

Karrieremuligheter

Som påbygning til en bachelor- eller mastergrad gir årsstudiet godkjent bibliotekarutdanning. Studiet kan da kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Alle utdanninger innen