Nøkkelinformasjon

Utdanningen legger vekt på læring gjennom erfaring. Du får solide kvalifikasjoner innenfor formgiving og teknikk.

Studentene får også en grundig innføring i arbeidsprosesser og arbeidsmetoder. Emner som arkitekturens og byenes teori og historie, materialteknologi, modellbygging, grunnleggende prosjektering og praktisk byggearbeid er vanlige i arkitekturutdanningene.

Arkitekt er ikke en beskyttet tittel , men fagforbundene krever ofte en mastergrad eller profesjonsutdanning innen arkitektur for å bli medlem.

Opptak

For å komme inn på arkitekturutdanning må du som regel ha generell studiekompetanse og gjennomføre en eller flere opptaksprøve . Noen utdanninger har tilsynelatende svært høye poenggrenser. Disse poenggrensene er summen av karakterpoeng og poeng fra opptaksprøve .

Utdanninger

Det finnes 18 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ARKN 54.80 59.70
Bachelor i interiørarkitektur Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 41.30 46.40
International Master of Landscape Architecture (2 years) Master, 2 år Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskapsarkitektur Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 53.00 58.60
Landskapsarkitektur - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskapsarkitektur for global bærekraft Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskapsingeniør Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 45.50 54.20
Master i arkitektur Profesjonsstudium Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKA 108.00 129.00
Master i arkitektur Master, 5 år Bergen Arkitekthøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i landskapsarkitektur Profesjonsstudium Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKL 145.80 147.30
Master in Architecture Master, 2 år Bergen Arkitekthøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d-programmet Forskerutdanning/PhD Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Sustainable Architecture (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Urban Ecological Planning (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak

 • Arkitektur (8572)
 • Arkitektur, uspesifisert, forskerutdanning (857299)
 • Dr.philos.-utdanning, arkitektur (857204)
 • Dr.techn.-utdanning, arkitektur (857202)
 • Ph.d.-program, arkitektur (857203)
 • Master, arkitekturvern, 1½-årig (713419)
 • Arkitektur (7572)
 • Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå (757299)
 • Master of Science, arkitektur, toårig (757203)
 • Master, arkitektur, 5½-årig (757204)
 • Master, arkitektur, femårig (757205)
 • Master, arkitektur, toårig (757210)
 • Master, landskapsarkitektur, femårig (757206)
 • Master, landskapsarkitektur, toårig (757207)
 • Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur (757102)
 • Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig (757901)
 • Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616503)
 • Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, fireårig (616501)
 • Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616502)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Arkitektur (6572)
 • Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå (657299)