Nøkkelinformasjon

Utdanningen legger vekt på læring gjennom erfaring. Du får solide kvalifikasjoner innenfor formgiving og teknikk.

Studentene får også en grundig innføring i arbeidsprosesser og arbeidsmetoder. Emner som arkitekturens og byenes teori og historie, materialteknologi, modellbygging, grunnleggende prosjektering og praktisk byggearbeid er vanlige i arkitekturutdanningene.

Arkitekt er ikke en beskyttet tittel, men fagforbundene krever ofte en mastergrad eller profesjonsutdanning innen arkitektur for å bli medlem.

Opptak

For å komme inn på arkitekturutdanning må du som regel ha generell studiekompetanse og gjennomføre en eller flere opptaksprøve. Noen utdanninger har tilsynelatende svært høye poenggrenser. Disse poenggrensene er summen av karakterpoeng og poeng fra opptaksprøve.

Utdanninger

Det finnes 18 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ARKN 55.70 60.60
Bachelor i interiørarkitektur Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 44.10 48.30
International Master of Landscape Architecture (2 years) Master, 2 år Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskapsarkitektur Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 54.20 60.40
Landskapsarkitektur - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskapsarkitektur for global bærekraft Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskapsingeniør Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 48.30 55.50
Master i arkitektur Profesjonsstudium Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKA 113.50 130.10
Master i arkitektur Master, 5 år Bergen Arkitekthøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i landskapsarkitektur Profesjonsstudium Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKL 129.30 148.10
Master in Architecture Master, 2 år Bergen Arkitekthøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d-programmet Forskerutdanning/PhD Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Sustainable Architecture (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Urban Ecological Planning (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Arkitektur (8572)
 • Arkitektur, uspesifisert, forskerutdanning (857299)
 • Dr.philos.-utdanning, arkitektur (857204)
 • Dr.techn.-utdanning, arkitektur (857202)
 • Ph.d.-program, arkitektur (857203)
 • Master, arkitekturvern, 1½-årig (713419)
 • Arkitektur (7572)
 • Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå (757299)
 • Master of Science, arkitektur, toårig (757203)
 • Master, arkitektur, 5½-årig (757204)
 • Master, arkitektur, femårig (757205)
 • Master, arkitektur, toårig (757210)
 • Master, landskapsarkitektur, femårig (757206)
 • Master, landskapsarkitektur, toårig (757207)
 • Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur (757102)
 • Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig (757901)
 • Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616503)
 • Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, fireårig (616501)
 • Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616502)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Arkitektur (6572)
 • Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå (657299)