Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 54.20 (primær)
  • 60.40 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

192732

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor studere Landskapsarkitektur?

Du er opptatt av at omgivelsene våre utformes, planlegges og forvaltes med et langsiktig bærekraftperspektiv.

Du er opptatt av estetiske og biologiske verdier.

Du kan arbeide kreativt og er du er løsningsorientert.

Du er villig til å engasjere deg i faget ditt, ta selvstendige, kritiske valg, også når det gjelder ditt eget arbeid.

Hva lærer jeg?
Hovedpilarene i studiet er å formidle

  • innsikt i betydningen av landskap i fortid og framtid,
  • kunnskap om natur- og samfunnskreftene som former landskap,
  • helhetlig og bærekraftig formgiving og planlegging av landskap som kulturbyggende virksomhet.

Arbeidsoppgavene spenner fra strategiske vurderinger for bærekraftig samfunnsutvikling, overordnet landskaps- og arealplanlegging etter gjeldende lovverk til detaljutforming av byens gater, plasser og parker.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Landskapsarkitektur

Alle utdanninger innen