Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 53.60 (primær)
  • 59.60 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 192732

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere Landskapsarkitektur?

Du er opptatt av at omgivelsene våre utformes, planlegges og forvaltes med et langsiktig bærekraftperspektiv.

Du er opptatt av estetiske og biologiske verdier.

Du kan arbeide kreativt og er du er løsningsorientert.

Du er villig til å engasjere deg i faget ditt, ta selvstendige, kritiske valg, også når det gjelder ditt eget arbeid.

Hva lærer jeg?
Hovedpilarene i studiet er å formidle

  • gode formingsferdigheter.
  • innsikt i betydningen av landskap i fortid og framtid,
  • kunnskap om natur- og samfunnskreftene som former landskap,
  • helhetlig og bærekraftig formgiving og planlegging av landskap som kulturbyggende virksomhet.

Arbeidsoppgavene spenner fra strategiske vurderinger for bærekraftig samfunnsutvikling, overordnet landskaps- og arealplanlegging etter gjeldende lovverk til detaljutforming av byens gater, plasser og parker.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Landskapsarkitektur

Alle utdanninger innen