Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 53.80 (primær)
  • 59.60 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 192732

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Landskapsarkitektur?

Du er opptatt av at omgivelsene våre utformes, planlegges og forvaltes med et langsiktig bærekraftperspektiv.

Du er opptatt av estetiske og biologiske verdier.

Du kan arbeide kreativt og er du er løsningsorientert.

Du er villig til å engasjere deg i faget ditt, ta selvstendige, kritiske valg, også når det gjelder ditt eget arbeid.

Hva lærer jeg?
Hovedpilarene i studiet er å innøve og tilegne seg:

-estetisk kompetanse og gode formingsferdigheter,

-kritisk tenkning, kontekstforståelse,

-gode ferdigheter i faglig argumentasjon,

-kunnskap om natur- og samfunnskreftene som former landskap i fortid og framtid,

-forståelse for at helhetlig og bærekraftig planlegging av landskap er en kulturbyggende og helsefremmende virksomhet.

Arbeidsoppgavene som gis spenner fra strategiske vurderinger for bærekraftig samfunnsutvikling, overordnet landskaps- og arealplanlegging etter gjeldende planlovverk til detaljutforming av tettsteders offentlige arealer eller private uteanlegg. .

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Landskapsarkitektur

Alle utdanninger innen