Senja videregående skole favoritt ikon

Offentlig
Videregående
520 elever
27 programområder

Her ligger skolen

Løksebakken 55
9308 Finnsnes

Universitet og høgskoler i nærheten

Utdanningstilbud ved Senja videregående skole