Læreplan

Læreplan i
Vg2 Bilskade, lakk og karosseri

Programområdet for bilskade, lakk og karosseri skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen skadevurdering, reparasjon, konstruksjon, ombygging og lakkering av kjøretøyer. Kunde, bransje og myndigheter stiller høye krav når det gjelder materialvalg, reparasjonsmetoder og produksjonskostnader. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse for å tilfredsstille disse kravene. Videre skal programfagene bidra til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetshensyn i verkstedtjenestene og fremme forståelse av betydningen av å resirkulere kjøretøyenes komponenter.

Opplæringen skal bidra til at eleven får en grunnleggende praktisk trening i alt fra planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner til sluttprodukt og dokumentasjon. Programfagene skal gi den enkelte praktisk trening i oppbygging, skadereparasjon og lakkering. Videre skal programfagene gi grunnlag for tverrfaglig kunnskap og fremme forståelse av bilskade-, lakk- og karosserifagenes opprinnelse og utvikling. Opplæringen skal fremme elevens evne til samarbeid med andre, forståelse for ulike kulturer og språk og vilje til å ta nye utfordringer.

Opplæringen skal synliggjøre prosessen fra et oppdrag kommer inn i verkstedet til det er ferdig utført. Opplæringen skal gi den enkelte trening i å mestre en hektisk arbeidsdag med et bredt spekter av håndverkmessige arbeidsoppdrag, i et flerkulturelt arbeidsmiljø. Videre skal opplæringen fremme faglig identitet og synliggjøre yrkestradisjoner i store og små verksteder. Omstillingsevne, helhetlig tenking, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og språkkompetanse skal stå sentralt.

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 63 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 63 passer dine kriterier.