Læreplan

Læreplan i
Vg2 Bilskade, lakk og karosseri

Vg2 bilskade, lakk og karosseri handler om kunnskap om og praktisk arbeid med bilskader, lakk og karosseri på kjøretøy og utstyr. Programfagene skal bidra til å at elevene utvikler kompetanse til å velge metoder og materialer for å utføre reparasjoner og vedlikehold og får innsikt i kvalitetsprosesser/prosedyrer for å ivareta kjøretøyenes driftssikkerhet, fabrikkstandard og levetid. Programfagene skal forberede elevene på et samfunns- og arbeidsliv som stiller krav til omstilling og verdiskaping.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen