Utdanning.no henter etter avtale informasjon om utdanningstilbudet for videregående opplæring fra nettsiden vilbli.no.

Informasjonen oppdateres på utdanning.no i januar når dette blir gjort tilgjengelig fra vilbli.no.

vilbli.no

Telefon:

Studiesteder:

  • vilbli.no Oslo

Utdanningstilbud