Læreplan

Læreplan i
Vg2 Landbruk og gartnernæring

Vg2 landbruk og gartnernæring handler om produksjon av produkter, varer og tjenester med utgangspunkt i dyr og planter i landbruk eller gartnernæring. Programfagene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse innenfor produksjon av dyre- og plantebaserte produkter. Vg2 landbruk og gartnernæring skal videre bidra til å utvikle en levende næring og sette elevene i stand til å ta gode valg og utføre arbeidet på en måte som gagner dem selv, bedriften og næringen. Programfagene skal også gi kunnskap om og ferdigheter i hold og stell av dyr og planter og produksjon av sunn og trygg mat, og de skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør elevene i stand til å forvalte naturressurser på en bærekraftig måte.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet