Læreplan

Læreplan i
Vg2 Akvakultur

Vg2 akvakultur handler om røkting og drift av ulike typer akvakulturanlegg ut fra miljømessige, etiske, biologiske, tekniske og økonomiske forhold. Programfagene skal gi elevene kompetanse knyttet til bærekraftig og trygg matproduksjon som etterspørres i samfunnet, og bidra til å utvikle selvstendige yrkesutøvere til framtidig arbeid i ulike anlegg og driftsformer i akvakulturnæringen.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.