Læreplan

Læreplan i
Vg2 Akvakultur

Vg2 akvakultur handler om røkting og drift av ulike typer akvakulturanlegg ut fra miljømessige, etiske, biologiske, tekniske og økonomiske forhold. Programfagene skal gi elevene kompetanse knyttet til bærekraftig og trygg matproduksjon som etterspørres i samfunnet, og bidra til å utvikle selvstendige yrkesutøvere til framtidig arbeid i ulike anlegg og driftsformer i akvakulturnæringen.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 4 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 4 passer dine kriterier.