Læreplan

Læreplan i
Vg2 Ambulansefag

Vg2 ambulansefag handler om å utvikle yrkesutøvere som kan utføre akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter. Programfagene skal bidra til at lokalsamfunnet har beredskap ved akutt sykdom, forverring av kronisk sykdom, ulykker og katastrofer. Programfagene skal videre bidra til at ambulansearbeideren fungerer godt i tverrfaglig samarbeid, og kan arbeide selvstendig under tidspress og under vanskelige forhold. I programfagene inngår også å ivareta sikkerheten og pasientenes vitale funksjoner under ambulanseoppdrag. Videre skal programfagene gjøre ambulansearbeideren i stand til å arbeide i tverrfaglige akuttmedisinske og operative team, og samarbeide med en kommunikasjonssentral.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet