Læreplan

Læreplan i
Vg2 Fiske og fangst

Vg2 fiske og fangst handlar om å hauste av ressursane i havet. Programfaga skal gi elevane kompetanse i å handtere fartøy, teknisk utstyr, reiskapar og fangst i samsvar med regelverket og kvalitetskrava. Vg2 fiske og fangst skal gi elevane eit grunnlag for å forstå samspelet mellom berekraftig forvaltning, teknologi, økonomi og samfunn. Programfaga skal bidra til å utvikle sjølvstendige og kompetente lærlingar til fiskaryrket.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.