Læreplan

Læreplan i
Vg2 Salg og reiseliv

Vg2 sal og reiseliv handlar om å utvikle kommersiell forståing gjennom marknadsføring, samhandling, lønnsemdsanalyse og organisasjonsutvikling. Gjennom utforsking av arbeidsformer og teknologi skal elevane byggje og halde ved like profesjonelle relasjonar og utvikle yrkesidentitet. Programfaga handlar vidare om å tilpasse og skape sals-, reiselivs- og serviceopplevingar til ulike målgrupper og marknader. Dette handlar om å utnytte lokale, nasjonale og internasjonale ressursar berekraftig for å skape meirverdi i samfunnet.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet