Sam Eyde videregående skole er en arena hvor fremtid skapes - den individuelle fremtid som den enkelte elev er søkende etter, men også en fremtid for samfunn og næringsliv. En fremtid hvor næringslivet trenger dyktige fagfolk og hvor skolens oppdrag er å kvalifisere og dyktiggjøre våre elever til videre studier, til læreplass eller til arbeidsmarkedet. Veien til suksess er gjennom skolens inkluderende og utfordrende fellesskap. Et fellesskap som utvikler og ivaretar deres selvverd, deres mestringsopplevelser, deres evne til reflekterende og kreativ tenking, og deres vilje til medvirkning og innflytelse.

Sam Eyde videregående skole er skolen hvor skole, samfunn- og næringsliv møtes. I denne smeltedigelen av innspill, ønsker, vyer, kreativitet og behov, vokser det frem en foregangsskole spesielt kjent for nyskapende pedagogisk praksis og elevenes faglige resultater. For våre elever skal vi utgjøre forskjellen, forskjellen som trengs for å lykkes.

Sam Eyde videregående skole

Telefon: 38618000
sameyde.vgs.no

Utdanningstilbud

Filter

Dette lærerstedet tilbyr 60 utdanninger.
Tittel Sorter synkende Studiested(er)
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Elektro og datateknologi
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Håndverk, design og produktutvikling
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Idrettsfag
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Medier og kommunikasjon
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Restaurant- og matfag
 • Sam Eyde videregående skole
Vg1 Teknologi- og industrifag
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Anleggsteknikk
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Anleggsteknikk, grunnkompetanse
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Arbeidsmaskiner
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Arbeidsmaskiner, grunnkompetanse
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Baker og konditor
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Baker og konditor, grunnkompetanse
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, grunnkompetanse
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Betong og mur
 • Sam Eyde videregående skole
Vg2 Betong og mur, grunnkompetanse
 • Sam Eyde videregående skole