Læreplan

Læreplan i
Vg2 Baker og konditor

Vg2 bakar og konditor handlar om produksjon av bakar- og konditorvarer og om råvarebehandling, teknikkar og teknologi i ulike produksjonsprosessar. Programfaga bidreg til at elevane utviklar handlag, sensoriske ferdigheiter og kompetanse innanfor kvalitet, mattryggleik, reseptoppbygging og matmerking. Programfaga handlar dessutan om produksjon av bakar- og konditorvarer som dekkjer behova i samfunnet. Vg2 bakar og konditor skal bidra til å utvikle sjølvstendige og omstillingsdyktige, samarbeidande og serviceinnstilte fagarbeidarar som dekkjer behovet for arbeidskraft i bransjen.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 2 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet