Læreplan

Læreplan i
Vg2 Betong og mur

Vg2 betong og mur handler om å bygge og vedlikeholde bygninger, bygningsdetaljer, anlegg og andre konstruksjoner i betong, flis og mur. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å velge materialer, håndtere produkter og bygge konstruksjoner i betong, flis og mur. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom å utvikle elevenes kompetanse til å bygge bærekraftige konstruksjoner som hindrer miljøskader og sikrer et estetisk uttrykk.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet