Læreplan

Læreplan i
Vg1 Håndverk, design og produktutvikling

Vg1 håndverk, design og produktutvikling handler om å framstille håndverksprodukter som ivaretar og utvikler håndverkstradisjoner i Norge og Sápmi. Gjennom idéutvikling og praktisk arbeid, bruk av materialer, verktøy og håndverksteknikker utvikler elevene håndlag og forståelse av skapende arbeidsprosesser og fagenes egenart. Programfagene skal forberede yrkesutøvere som kan dekke behovet for håndverksprodukter til et bredt spekter av kunder, private og offentlige bestillere og kreative næringer.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet