Læreplan

Læreplan i
Vg2 Anleggsteknikk

Vg2 anleggsteknikk handler om å bygge, vedlikeholde og drifte vei, bane, vann, avløp og annen infrastruktur. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å velge å bruke maskiner og utstyr, risikovurdere arbeidsprosesser og gjennomføre tiltak som forebygger ulykker. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom å utvikle elevenes kompetanse til å bygge en bærekraftig infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 2 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet