Læreplan

Læreplan i
Vg2 Anleggsteknikk

Et velfungerende samfunn er avhengig av en sikker infrastruktur når det gjelder veger, baner, flyplasser, kaianlegg og bygninger med tilhørende tekniske installasjoner. De klimatiske, geografiske og geologiske forholdene i Norge skaper store utfordringer og stiller krav til anleggsprosjekter med hensyn til miljø, tekniske løsninger og økonomi. De anleggstekniske fagene har derfor stor betydning for utbygging og vedlikehold av landets infrastruktur. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse hos framtidens yrkesutøvere innen anleggsfagene.

Programfagene skal gi den enkelte et faglig grunnlag for å utføre relevante og praktiske arbeidsoppgaver i sosiale og faglige felleskap. Opplæringen skal fremme gode og sikre arbeidsvaner og fremme flerkulturell forståelse og evne til å samarbeide med kolleger og øvrige yrkesutøvere på bygg- og anleggsplasser.

Praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver skal vektlegges i opplæringen. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med lokalt næringsliv kan legge til rette for utviklende arbeidsoppgaver. Opplæringen skal synliggjøre hvordan fagområdet spenner fra enkelt håndverk til bruk av moderne teknologi.

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 2 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

BRØDRENE ULVESETH AS Vis avtale
ROMSDAL ANLEGG AS Vis 10 avtaler
A VÅGE AS Vis avtale
HARSTAD MASKIN AS Vis 11 avtaler
THORE MAGNUSSEN OG SØNN AS Vis avtale
Det finnes 24 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 24 passer dine kriterier.

Lignende utdanninger