Læreplan

Læreplan i
Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign handler om designprosesser, grunnleggende håndverksferdigheter, eksponering og kommunikasjonsformer som skal imøtekomme ønsker og behov hos kundene. Gjennom arbeid med materialer, teknikker og verktøy bidrar programfagene til å utvikle elevenes estetiske sans og håndlag. Videre handler programfagene om å analysere trender i et historisk perspektiv og bruke digitale verktøy for å imøtekomme de behovene kundene har i dagens samfunn og i framtiden.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet