Utdanningstilbud

Viser 20 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Anleggsgartnertekniker Høyere fagskolegrad Moelv
Anleggsledelse Fagskolestudium Bergen, Olavsgård
Blomsterdekoratør, deltid Fag- og svennebrev Moelv
Eksperimentell formgivning med plantemateriale/ Experimental expressions with plant materials Fagskolestudium Moelv
Gartnerutdanning Fag- og svennebrev Moelv
Grønn helse Fagskolestudium Moelv
Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse Fagskolegrad Moelv
Grøntanleggslære med LOD Fagskolestudium Moelv
Hagekunstens historie Fagskolestudium Moelv
Hageplanlegging (Innlandet) Fagskolestudium Hell, Moelv
Hageplanlegging (Mære) Fagskolestudium Mære Landbruksskole
Hageplantenes historie Fagskolestudium Moelv
Interiør - med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv Fagskolestudium Moelv
Ledelse i maskinentreprenørfaget Fagskolestudium Bergen, Olavsgård
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg Fagskolegrad Moelv
Planteinstallasjoner i innerom Fagskolestudium Moelv
Prosjektledelse 2,5 stp Annen utdanning
Prosjektledelse for anleggsbransjen Fagskolestudium Olavsgård
Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs Fagskolestudium Moelv
Skjøtsel og drift av uteområder Fagskolestudium Moelv

Norges grønne fagskole - Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og videregående opplæring for voksne innen grønne miljø- og design fag, samt anleggsfag.

Skolen har i dag studenter og elever fra både inn- og utland og har fagskoleutdanning, utdanning på videregående nivå for voksne og kurs.

Skolen gir fagskoleutdanning blant annet innen:

 • Hageplanlegging
 • Grøntanleggsforvaltning
 • Gartner med antikvarisk kompetanse
 • Botanisk design og ledelse
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Anleggsgartnertekniker
 • Planteinstallasjoner i innerom
 • Interiør
 • Grønn helse
 • Ledelse i maskinentreprenørfaget
 • Anleggsledelse
 • Prosjektledelse