Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Videregående (privat)

Semester

4

Kostnader

58200

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. mars

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert gartnerutdanning over to år.

Gartnerutdanningen gir deg kompetanse innen praktisk og teoretisk gartnerfaglig arbeid. Gartnerutdanningen gir deg innsikt i bærekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosesser og utvikler praktiske ferdigheter som gartner.

Faglig innhold:

 • Den praktiske yrkesutøvelsen handler om ulike driftsmetoder innenfor økologisk og konvensjonell drift
 • Miljøtilpasset produksjon og dokumentasjon av planter, frukt og grønnsaker, varer og tjenester
 • Kunnskaper om plantebruk og skjøtsel
 • Næringsdrift, entreprenørskap og produktutvikling

Samlinger:  Det er ti samlinger per år. I tillegg skal du gjennomføre seks praksisuker fordelt over de to årene. Eksamener kommer i tillegg.
Mål: Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse på videregående nivå i gartnerfaget.
Opptakskrav: Fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Søknadsfrist: 1.mars 2022
Studiestart: august 2022
Studieavgift: 58 200,– (14 550,– pr. semester) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Kompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 naturbruk, VG2 landbruk og gartnernæring og Vg3 gartnernæring. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1, Vg2 og Vg3 etter gjeldende regler.

Med gartnerutdanning får du kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Ta del i næringsutvikling og være med på å skape arbeidsplasser i form av oppstart av egen bedrift
 • Drive produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruke og stelle hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartnerprodukter
 • Planlegge beplantninger
 • Drive produktutvikling

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Veksthus og frilandsproduksjon
 • Hagedesign
 • Hagesenter
 • Egen produksjonsbedrift
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Botanisk hage
 • Omsetningsbedriften
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

Søknadsskjema: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

Opptakskrav

Fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.