Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

4

Kostnader

60.200,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. mars

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert gartnerutdanning over to år.

Gartnerutdanningen gir deg kompetanse innen praktisk og teoretisk gartnerfaglig arbeid. Gartnerutdanningen gir deg innsikt i bærekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosesser og utvikler praktiske ferdigheter som gartner.

Faglig innhold:

 • Den praktiske yrkesutøvelsen handler om ulike driftsmetoder innenfor økologisk og konvensjonell drift
 • Miljøtilpasset produksjon og dokumentasjon av planter, frukt og grønnsaker, varer og tjenester
 • Kunnskaper om plantebruk og skjøtsel
 • Næringsdrift, entreprenørskap og produktutvikling

Samlinger:  Det er ti samlinger per år. I tillegg skal du gjennomføre seks praksisuker fordelt over de to årene. Eksamener kommer i tillegg.
Mål: Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse på videregående nivå i gartnerfaget.
Opptakskrav: Fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Søknadsfrist: 1.mars 2023
Studiestart: august 2023
Studieavgift: 58 200,– (14 550,– pr. semester) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Kompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 naturbruk, VG2 landbruk og gartnernæring. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 etter gjeldende regler.

Med gartnerutdanning får du kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Ta del i næringsutvikling og være med på å skape arbeidsplasser i form av oppstart av egen bedrift
 • Drive produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruke og stelle hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartnerprodukter
 • Planlegge beplantninger
 • Drive produktutvikling

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Veksthus og frilandsproduksjon
 • Hagedesign
 • Hagesenter
 • Egen produksjonsbedrift
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Botanisk hage
 • Omsetningsbedriften
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

 

Undervisningsopplegg:
Samlingsbasert. Utdanningen er lagt opp med ti fysiske samlingsuker på Vea, noe nettundervisning mellom samlingene, og seks ukers praksis der du velger tidspunkt selv. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.00. I tillegg er det en uke som er satt opp for gjennomføring av eksamen.

Veien videre:
Gartnerfaglig kompetanse blir stadig etterspurt av flere bransjer, bl.a. innenfor helse- og anleggsbransjen. Ønsker du å tilegne deg mer gartnerfaglig kunnskap, kan Vea tilby bl.a. følgende studier:

 • Historiske gartnerfag
 • Grønn helse
 • Planteinstallasjoner i innerom
 • Hageplanlegging
 • Grøntanleggsforvaltning
 • Skjøtsel og drift av uteområdet
 • Grøntanleggslære med LOD
 • Experimental expression with plant materials
 • Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket
 • Blomsterdekoratør (videregående nivå)

 

Søknadsskjema: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

Opptakskrav

Fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

(Utdanningen er spesielt tilrettelagt for voksne, rettighetselever må velge ordinært utdanningstilbud).