Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

4

Kostnader

60.200,-

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. mars

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert gartnerutdanning over to år. Gartnerutdanningen gir deg kompetanse innen praktisk og teoretisk gartnerfaglig arbeid. Gartnerutdanningen gir deg innsikt i bærekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosesser og utvikler praktiske ferdigheter som gartner.

Faglig innhold:

 • Den praktiske yrkesutøvelsen handler om ulike driftsmetoder innenfor økologisk og konvensjonell drift
 • Miljøtilpasset produksjon og dokumentasjon av planter, frukt og grønnsaker, varer og tjenester
 • Kunnskaper om plantebruk og skjøtsel
 • Næringsdrift, entreprenørskap og produktutvikling

Samlinger:  Det er ti samlinger per år. I tillegg skal du gjennomføre seks praksisuker fordelt over de to årene. Eksamener kommer i tillegg.
Mål: Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse på videregående nivå i gartnerfaget.
Opptakskrav: Fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Søknadsfrist: 1.mars 2024
Studiestart: august 2024
Studieavgift: 60200,–  Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Kompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 etter gjeldende regler.

På gartnerutdanningen gis du mulighet for følgende kompetanse

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Ta del i næringsutvikling og være med på å skape arbeidsplasser i form av oppstart av egen bedrift
 • Drive en bærekraftig produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruk og stell av hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartneriprodukter
 • Planlegge beplantninger og arbeide med produktutvikling
 • Digitale ferdigheter som er relevante for en gartner som bl.a. å presentere produkter og tjenester, og kommunisere og samhandle med andre via digitale løsninger

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Veksthus og frilandsproduksjon
 • Hagedesign
 • Hagesenter
 • Egen produksjonsbedrift
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Botanisk hage
 • Omsetningsbedrifter
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

 

Undervisningsopplegg:
Samlingsbasert. Utdanningen er lagt opp med ti fysiske samlingsuker på Vea, noe nettundervisning mellom samlingene, og seks ukers praksis der du velger tidspunkt selv. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.00. I tillegg er det en uke som er satt opp for gjennomføring av eksamen.

Veien videre:
Gartnerfaglig kompetanse blir stadig etterspurt av flere bransjer, bl.a. innenfor helse- og anleggsbransjen. Ønsker du å tilegne deg mer gartnerfaglig kunnskap, kan Vea tilby bl.a. følgende studier:

 • Historiske gartnerfag (flere enkeltmoduler i dette emnet)
 • Grønn helse
 • Planteinstallasjoner i innerom
 • Hageplanlegging
 • Grøntanleggsforvaltning
 • Skjøtsel og drift av uteområdet
 • Grøntanleggslære med LOD
 • Experimental expression with plant materials
 • Blomsterdekoratør (videregående nivå)

 

Søknadsskjema: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

Studiets oppbygging

Utdanningen er på videregående nivå og det gis undervisning i programfagene for Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring

Faglig innhold

 • Den praktiske yrkesutøvelsen handler om ulike driftsmetoder innenfor økologisk og konvensjonell drift
 • Miljøtilpasset produksjon og dokumentasjon av planter, frukt og grønnsaker, varer og tjenester
 • Kunnskaper om plantebruk og skjøtsel
 • Næringsdrift, entreprenørskap og produktutvikling

Undervisningsopplegg

Målet med utdanningen er:

Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse på videregående nivå i gartnerfaget. Etter å ha fullført gartnerutdanningen på Vea, kan du bli lærling i gartnerfaget.

Opptakskrav

For opptak til gartnerutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Dersom du har relevant praksis som utgjør mer enn 6 måneder, blir du rangert foran søkere som ikke har erfaring.

(Utdanningen er spesielt tilrettelagt for voksne, rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp).

Les mer om søknad, opptak og rangering her: Slik søker du gartnerutdanning

Opptaksinformasjon

Slik søker du:

Søknadsweb er åpen fra 1.januar til 1.mars 2024. For at du skal bli vurdert for opptak må opptakskravet være gjennomført og dokumentert innen søknadsfrist. Dersom du har relevant praksis fra gartnerfaget på mer enn 6 måneder full stilling, vil attestert dokumentasjon på dette telle ved opptak (ikke opptakskrav, men gi fortrinn).

Du søker her: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

Les mer om søknad, opptak og rangering her: Slik søker du gartnerutdanning