Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

4

Kostnader

50000

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. mars

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Blomsterdekoratørutdanning for voksne er for deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, men ikke er rettighetselev. Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse på videregående nivå i blomsterdekoratørfaget.

Blomsterdekorering er et gammelt håndverk med lange tradisjoner. Faget finner inspirasjon til ulike uttrykk gjennom stilhistorien og disiplinene i faget har sitt utspring i ulike stilepoker. Å arbeide i kreative prosesser for å videreutvikle faget er sentralt.

Blomsterdekoratøren lager blomsterprodukter til ulike arrangementer og begivenheter. Du jobber med levende materialer som varierer med sesong og årstider. Som blomsterdekoratør er du også butikkarbeider, og har kundebehandling og markedsføring som en del av arbeidsoppgavene.

Utdanningen er praktisk rettet. Du vil lære å lage buketter, dekorasjoner, kranser, brudebuketter, dekorering av rom og mye mer.

   

   

    

   Studiets oppbygging

   Plantematerialet og bruken av dette er sentralt i utdanningen, sammen med utprøving av ulike tekniske løsninger. Teoridelen er i hovedsak integrert i den praktiske yrkesutøvelsen.

   Utdanningen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 Design og håndverk og Vg2 Blomsterdekoratør. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 nivå, etter gjeldende regler. Alle får kompetansebevis på gjennomført opplæring, et bevis som kan være grunnlag for å gå inn i et lærlingeløp i en blomsterbutikk.

   Faglig innhold:

   • Grunnleggende innføring i hvordan du kan lage buketter, dekorasjoner, brudebuketter, kranser og mye mer
   • Kommunikasjon og eksponering
   • Plantelære og varebehandling
   • Yrkesfaglig fordypning

   Undervisningsopplegg

   Utdanningen er lagt opp med ni fysiske samlingsuker på Vea første året og åtte samlinger det andre året. Det er noe nettundervisning mellom samlingene. Du skal også gjennomføre 6 ukers praksis der du selv velger tidspunkt. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.00. I tillegg vil det være noen teoretiske hjemmeeksamener.

   Samlingsuker skoleåret 2023/24

   Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for de som starter blomsterdekoratørutdanning høsten 2023, studieåret 2023/2024: Uke 34, 37, 40, 44, 48, 2, 6, 15 og 20. (I uke 23 vil det være praktisk eksamen)

   Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for de som startet blomsterdekoratørutdanning høsten 2022, studieåret 2023/2024: Uke 35, 38, 43, 46, 49, 3, 7 og 16. (I uke 22 vil det være praktisk eksamen)

   Opptakskrav

   For opptak til blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

   Dersom du har relevant praksis som utgjør mer enn 6 måneder, blir du rangert foran søkere som ikke har erfaring.

   Utdanningen er spesielt tilrettelagt for voksne, rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp.

   Les mer om søknad, dokumentasjon, opptak og rangering her: https://www.vea-fs.no/slik-soker-du-til-blomsterdekoratorutdanning-pa-vea/

   Opptaksinformasjon

   Søknadsweb er åpen fra 1.januar til 1.mars.

   For at du skal bli vurdert for opptak må opptakskravet være gjennomført og dokumentert innen søknadsfrist. Dersom du har relevant praksis fra blomsterdekoratørfaget på mer enn 6 måneder full stilling, vil attestert dokumentasjon på dette telle ved opptak (ikke opptakskrav, men gi fortrinn).

   Du søker her: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

   Les her for mer informasjon om søknad og hvilken dokumentasjon du skal laste opp for å bli vurdert: Nyttig informasjon for deg som skal søke om opptak til blomsterdekoratørutdanning

    

   Læringsutbytte

   Utdanningen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign og Vg2 Blomsterdekoratør. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 nivå, etter gjeldende regler. Alle får kompetansebevis på gjennomført opplæring, et bevis som kan være grunnlag for å gå inn i et lærlingeløp i en blomsterbutikk.

   Etter å ha fullført blomsterdekoratørutdanningen på Vea, kan du bli lærling i blomsterdekoratørfaget.

   Karrieremuligheter

   Veien videre

   Som blomsterdekoratør kan du jobbe i blomsterbutikk eller hagesenter. Med erfaring kan du også jobbe som freelancer, delta i konkurranser og holde kurs for andre. Etter å ha tatt fagbrev kan du gå videre på fagskoleutdanningen på Vea med følgende studier:

   • Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket
   • Experimental expression with plant materials (eksperimentell uttrykk med botanisk materiale)
   • Planteinstallasjoner i innerom
   • Interiør