Fra 1. januar 2014 er Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Telefon: 67 23 00 00

Studiesteder:

  • NMBU Campus Ås
  • NMBU-SEVU
Det er 87 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Agroecology Master og høyere NMBU Campus Ås
Akvakultur Bachelor og høgskolekandidat NMBU Campus Ås REALFA 41.50 43.60
Animal Breeding and Genetics Master og høyere NMBU Campus Ås
Anvendt robotikk Master og høyere NMBU Campus Ås SIVING 45.00 50.10
Aquaculture Master og høyere NMBU Campus Ås
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master og høyere NMBU Campus Ås
Biologi Bachelor og høgskolekandidat NMBU Campus Ås REALFA 50.90 53.80
Biologi Master og høyere NMBU Campus Ås
Bioteknologi Bachelor og høgskolekandidat NMBU Campus Ås REALFA 55.10 55.10
Bioteknologi Master og høyere NMBU Campus Ås
Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling Master og høyere NMBU Campus Ås
By- og regionplanlegging Master og høyere NMBU Campus Ås GENS 47.80 57.40
Byggeteknikk og arkitektur Master og høyere NMBU Campus Ås SIVING 50.50 56.90
Corporate tax and sustainability, 7,5 studiepoeng NMBU Campus Ås
Data Science Master og høyere NMBU Campus Ås
Datavitenskap Master og høyere NMBU Campus Ås SIVING Alle 47.20
Dyrepleie Bachelor og høgskolekandidat NMBU Campus Ås REALFA 47.90 53.00
Ecology Master og høyere NMBU Campus Ås
Eiendom Master og høyere NMBU Campus Ås GENS 45.70 53.60
Eiendomsutvikling Master og høyere NMBU Campus Ås